Sosyal Bilimler Enstitüsü

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-603 Girişimcilik Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 15
MAN-636 İktisadi Kuramlar Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-637 Pazarlama Kuramı Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-639 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ve Çağdaş Yönetim Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-640 Finansal Kurum ve Stratejiler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
OSD-654 Ortak Seçmeli Ders Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 18 55
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-623 Üretim Yönetimi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 15
MAN-633 Araştırma Yöntemleri ve Çok Değişkenli İstatistikler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 15
MAN-644 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
MAN-645 Muhasebe Kuramı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 15
OSD-656 Ortak Seçmeli Ders Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
MAN-652 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 15
Toplam 18 76
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-612 Makro Ekonomi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 15
MAN-653 Zorunlu Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 15
Toplam 6 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-625 Seminer: Yönetimin Temel Esasları (Proje) Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 30
MAN-626 Seminer: Finans Yönetimi (Proje) Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 30
MAN-627 Seminer: Pazarlama Yönetimi (Proje) Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 30
Toplam 9 90
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-658 Yeterlik Sınavı Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-699 Doktora Tezi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-699 Doktora Tezi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-699 Doktora Tezi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30