Kütüphane Daire Başkanlığı

 Kütüphaneler Arası Ödünç (ILL)

Çağ Üniversitesi Mensuplarının Yararlanma Koşulları 

 • Bu hizmetle üniversitemiz kütüphanesinde bulamadığınız   yayınları diğer üniversite kütüphanelerinden karşılanır ve sadece üniversite kütüphaneleri ile sınırlıdır.

 • Bu hizmetten sadece akademik personel, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilir. Öğrencilere bu hizmet verilmemektedir.

 • Kütüphanemizde arayıpta bulamadığınız kaynağı  Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) üyesi Üniversitelerden Yordam Toplu kataloğu ve Ulusal Toplu Kataloğu (TOKAT)' na kayıtlı üniversitelerin kataloğlarından bularak talep edebilirsiniz. 

 • Kullanıcılar tek istekte en fazla 5 kaynak isteğinde bulunabilir;

 • Ödünç istenen yayının geliş süresi yayını gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişmektedir.

 • İstekler  Kütüphane Web Sayfasından "Çevrimiçi Katalog Tarama Web Arayüzü"'nden kullanıcı adı ve şifrenizi girip kişisel sayfanızı açarak “Kütüphaneler arası Ödünç İstek (KAÖ İstek)” e-formunu doldurularak yapılır.

 • İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için formların doğru ve eksiksiz doldurulması, kısaltma kullanılmaması gerekir.  Eksik olarak doldurulan formlar işleme konulmaz. Bu durum kullanıcıya e-posta yolu ile bildirilir.

 • İstekte bulunan yayınlarda sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir. Ödünç alınan yayının zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır. Kullanıcı bu kurallara uymakla yükümlüdür.

 • Yayın isteğinde bulunan kullanıcı, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

 • Kütüphaneler arası ödünç yayın sağlama hizmeti aracılığı ile yapılan istekler sonucu doğacak tüm masrafları istekte bulunan kullanıcı karşılar. (Fotokopi, posta ücreti vb.)

 • Bu hizmete ilişkin her türlü soru, sorun ve önerileriniz için Kütüphane Daire Başkanlığı  ile iletişim kurabilirsiniz.

Diğer Üniversite Kütüphanelerinin Yararlanma Koşulları 

Üniversitemiz kütüphanesinden ödünç kitap ve doküman almak isteyen kütüphane aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

 • Kütüphanemiz Kütüphaneler Arası İşbirliğine dayanarak KİTS üyesi tüm üniversite ve araştırma kütüphanelerinin, akademik ve idari personel ile lisansüstü ve doktora öğrencisi statüsündeki kullanıcılarının kitap ve doküman isteklerini karşılamaktadır.

 • İstekte bulunacak kütüphanenin http://kutuphane.cag.edu.tr internet adresindeki "Katalog Tarama" sayfasından, kendisine verilen kullanıcı kodu ve şifre ile "Özel Oturum" açarak "Kütüphaneler Arası Ödünç İstek" formunu ( KAÖ İSTEK ) eksiksiz doldurması gerekmektedir. Eksik veya yanlış bilgilerle yapılan istekler istek yapan kütüphaneye bildirilir ve istek iptal edilir.

 • İlk defa istekte bulunacak kütüphanelerin kutuphane@cag.edu.tr e-posta adresine başvurarak kullanıcı adı ve şifre alması gerekmektedir.

 • İstekte bulunan kütüphaneye aynı anda en fazla 5 kitap, KİTS uygun gördüğü süre zarfında 15-25( postada geçen zaman süreye dahil ) ile verilmektedir. Kargo, fotokopi ücretleri istekte bulunan kütüphaneye aittir.

 • Ödünç alınan kitabın iade süresi bir defaya mahsus 15 gün uzatılabilir.Karşı kütüphanenin insiyatifine bağlıdır. Bunun için istekte bulunan kütüphane uzatma talebini kütüphanemize e-posta veya telefonla ödünç alınan kitanın iade tarihinden en az 7 gün önce bildirmelidir.

 • İhtiyaç duyulması halinde ödünç verilen kitap veya doküman iade tarihi dolmadan geri istenebilir.İlgili kütüphaneye yapılan geri isteme duyurusunu takip eden 72 saat içerisinde kitap veya dokümanın iadesi gerekmektedir.

 • Referans kaynaklar, rezerv kaynaklar, görsel-işitsel kaynaklar, süreli yayınlar ve tezler ödünç verilmez.

 • İstekte bulunan kütüphanenin hesabında iadesi gecikmiş kitap bulunduğunda söz konusu kurumun yeni istekleri askıya alınır. Ödünç verilen kitaplardan birinin iadesinin 15 günden fazla gecikmesi durumunda ise, söz konusu kütüphaneye 6 ay süreyle kitap ödünç verilmez.

 • Ödünç verilen kitapların kaybolması yada hasar görmesi durumunda istekte bulunan yetkili kütüphaneci ve bağlı olduğu kütüphane tüm sorumlulukları kabul eder.

Bu hizmete ilişkin her türlü soru, sorun ve önerilerinizi kutuphane kutuphane@cag.edu.tr  adresine iletebilirsiniz.