Sosyal Bilimler Enstitüsü

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-500 Pazarlama Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
IFN-501 Finansal Yönetim Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
OSD-591 İşletmelerde Yeni Teknolojiler Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-540 Seminer / Dönem Projesi Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 0-0-0 08
Toplam 9 31
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ECO-501 Yönetim Ekonomisi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-507 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
MAN-544 Çağdaş İşletmecilik Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-560 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
Toplam 12 31
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-597 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-598 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
Bölüm Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-505 Türkiye Ekonomisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-511 Dijital Pazarlama Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
IFN-524 Finansal Piyasa Analizi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-544 Çağdaş İşletmecilik Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
OSD-555 Afet Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
OSD-579 Sürdürülebilir Kalkınma Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-580 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-582 Sanal Dünyalar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-586 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-590 İşletme Simulasyonu Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
OSD-590 İleri Yöneticilik Becerileri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
OSD-591 İşletmelerde Yeni Teknolojiler Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 39 104