Bilgi İşlem Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Taylan Tutkunca

Çağ Üniversitesi Bilgi İşlem Müdürü

Dünyada internet tabanlı teknolojilerin yaygınlaşması ile birlikte, birçok kurumsal süreç dijital ortamlar aracılığı ile işletilmektedir. Bu bağlamda her zaman uluslararası standartları takip eden üniversitemiz de bilişim teknolojilerine yüksek yatırım yaparak dijital süreçleri kampüs faaliyetlerinin bir parçası olarak benimsemiştir. Üniversitemiz fiber optik altyapıya sahip güçlü network ağı üzerinde konumlandırılmış sunucu ve depolama sistemleri ile birimler arasında haberleşmeyi sağlayan akıllı sistemlerle donatılmıştır. Bilgi işlem daire başkanlığı olarak, bizler de güncel teknolojilerin ve dünya standartlarında bilişim hizmetlerinin üniversite bünyesinde sunulması için tecrübe ve bilgi birikimlerimizi zaman içerisinde ciddi projelere dönüştüren bir yapı haline gelmiş bulunmaktayız.

Bilişim teknolojilerinin hız kazanması ve boyut değiştirmesi ile birlikte artık bilginin de sermaye kadar önemli olduğu, hatta kurumların sürdürülebilirliğinin sahip olduğu bilgi birikimi, bilgiyi kullanma ve analiz etme becerileri ile doğru orantılı hale geldiği görülmektedir. Teknolojik çağın gereklerini yerine getirmek, her geçen gün daha büyük önem kazanmakta ve buna bağlı olarak çalışma alanları da sürekli değişmekte ve genişlemektedir. Kısaca bilişim teknolojileri sürekli bir değişim ve yenilenme halindedir. Bu nedenle bilişim, hem insan kaynaklarına hem de altyapıya sürekli yatırım yapılması gereken bir alandır. Üniversitemiz de mevcut yatırımlarını sürekli bu yönde artırmaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak üniversitemizde kullanılmakta olan bilişim sistemlerini geliştirmek, yeni teknolojileri üniversitemize kazandırmak ve mevcut kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanımını sağlamak için faaliyetler yürütmekteyiz. Ayrıca mevcut yapıda kullanılan tüm bilişim ve teknolojik altyapı sistemlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak olarak tanımlanan misyonu sürdürmekteyiz.

Saygı ve sevgilerimle,

Dr. Öğr. Üyesi Taylan Tutkunca

Çağ Üniversitesi Bilgi İşlem Müdürü