Sosyal Bilimler Enstitüsü

Misyon

 

Programın misyonu İngiliz Dili Eğitiminde bilgi ve becerileri uzmanlık düzeyinde geliştirip eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilen; bu alanda edindiği bilgileri kullanabilen ve bağımsız olarak araştırmalar yürütebilen; karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilen; alandaki güncel gelişmeleri takip edip başkalarına aktarabilen; alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilen; ve alan ile ilgili bilgi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilen bilim insanları yetiştirmektir.

 

 

Vizyon 

 

İngiliz Dili Eğitimi alanında ulusal ve uluslararası katkı sağlayacak bireyler yetiştirerek alanlarında araştırmalar yapmalarını sağlamak.