Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amaç, Kuruluş ve Onay

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nın amacı İngiliz Dili Eğitimi alanında öğrencilerin ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı olarak uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 09.07.1997 tarih, 23050 sayılı; 46. madde gereğince kurulmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsü, YÖK'ün onayıyla öğretmenlerin kendi alanlarında uzmanlaşmak için eğitim görmeleri amacıyla kurulmuştur. İngiliz Dili Eğitim Programı Y.Ö.K' ün 05.05.2009 / 013406 - 2017 sayılı kararı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmasına karar verilmiştir.

Yeterlilik Ölçütü

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede sadece alan içi İngilizce Öğretmenliği Bölümü, İngilizce Dil Bilimi Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, İngilizce Mütercimlik-Tercümanlık Bölümleriyle  ilgili 4 (dört) yıllık Lisans Programını tamamlamış olması, ALES' ten de herhangi bir puan türünden en az 55,000 not alması gerekir. Detaylı bilgi için bkz. http://www.cag.edu.tr/ 

Özel Katılım koşulları

Diğer yurt içi ve uluslararası programlarda yüksek lisans programına başlamış olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün yönetmeliklerine uygun olarak başvurabilirler. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul koşullarına bakınız.

Özel Öğrenimin tanınması için özel şartlar(formel eğitim, ve yaşam boyu eğitim)

Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler ilk dönemlerini tamamladıktan sonra Çağ Üniversitesi'ne geçiş yapabilirler. Geçme notu alınmış olan diğer tüm dersler ve diğer üniversitelerin aynı içeriğe sahip dersleri muafiyet kapsamına alınacaktır.

Yeterlilik kriterleri ve yönetmelikler

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. Detaylı bilgi için bkz. Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Program Profili

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı; İngiliz Dili Eğitimi mesleğinde öğrencileri hem kuramsal hem de pratik bilgi ve becerilerle donatmak ve yeniliklere açık öğretmenler olmalarını sağlamaktır.

Örnek Mezun Öğrencilerin Mesleki Profilleri

Yüksek Lisans'ı tamamlayan öğrenciler devlet veya özel sektörlerde görev yapabilirler. Ayrıca devlet veya vakıf üniversitelerinde araştırmacı olarak istihdam edilirler

Daha ileri düzeyde Eğitime katılım

Tezli Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler isterlerse doktora programlarına devam edebilirler.

Sınav Şartları Değerlendirme ve Not verme

Genellikle, her ders için bir ara sınav, bir final sınavı ve dönem ödevi verilir. Detaylı bilgi için Sınav Yönetmeliği'ne bakınız.

Mezuniyet Şartları

Bir öğrencinin Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız notu olmaması ve Tezli Yüksek Lisans Programı için öğrencinin tez çalışmasından başarılı olması koşulu aranır.

Çalışma Durumu

Tam Zamanlı

Program Dili

İngilizce

Program Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şehnaz Şahinkarakaş

sehnazkarakas@cag.edu.tr

+90 324 651 48 00

Avrupa Kredi Transfer Sistemi/Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Jülide İnözü

julideinozu@cag.edu.tr

 

Tel: +90 324 6514800

Fax: +90 324 651 48 11