Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuş ve onaylanmıştır. Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050YÖK Onayı: 13.04.2005/ 007700

Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise, psikoloji alanında uzmanlaşmanın arttırılması amacıyla YÖK 18.10.2013-65145 sayı 75850160-104.01.03-7686 izni ile kurulmuştur.

Yeterlilik ölçütü

Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir.  Detaylı bilgi için  Çağ Üniversitesinin web sayfasına bakınız.

Özel katılım koşulları

Diğer yurt içi ve uluslararası programlarda yüksek lisans programına başlamış olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün yönetmeliklerine uygun olarak başvurabilirler. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi öğrenci Kabul Koşullarına bakınız.

Özel Öğrenimin tanınması için özel şartlar (formel eğitim, yaygın eğitim ve yaşam boyu eğitim)

Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler ilk dönemlerini tamamladıktan sonra Çağ Üniversitesi'ne geçiş yapabilirler. Geçme notu alınmış olan diğer tüm dersler ve diğer üniversitelerin aynı içeriğe sahip dersleri muafiyet kapsamına alınacaktır.

Yeterlilik kriterleri ve yönetmelikler

Bir öğrencinin Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız notu olmaması koşulu aranır. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne bakınız.

Programın Profili

Yüksek Lisans'ı tamamlayan öğrenciler devlet veya özel sektörlerde görev yapabilirler. Ayrıca devlet veya vakıf üniversitelerinde araştırmacı olarak istihdam edilirler. Öğrenciler isterlerse doktora programlarına devam edebilirler.

Örnek Mezun öğrencilerin Mesleki Profilleri

Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları kamu ve özel sektörde, sivil toplum örgütlerinde ve benzeri diğer kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir.

Daha ileri düzeyde Eğitime Katılım

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, isterlerse doktora programlarına başvurabilirler.

Sınav Şartları Değerlendirme ve Not Verme

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Yüksek lisans derslerinde ayrıca dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de uygulanabilir.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Şartları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. Tezli Yüksek Lisans Programı için öğrencinin tez çalışmasından başarılı olması koşulu aranır.

Çalışma Durumu

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Program  Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şükrü UĞUZ

drsuguz@gmail.com - sukruuguz@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

Avrupa Kredi Transfer Sistemi / Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Jülide İnözü

julideinozu@cag.edu.tr

 

Tel: +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811