Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci Otomasyon Sistemi ve Kayıtları

REKTÖRLÜK DUYURUSU

Öğrenci Otomasyon Sistemi:  https://ubs.cag.edu.tr/

Üniversitemizde Öğrenci Otomasyon Sisteminin uygulamaya sokulması nedeniyle;

1. Yarıyıl Sınavlarının (Final) tamamlanmasıyla öğrencilerin, yarı yıl dönem ders sonuçları harf notu olarak internette otomasyon programından açıklanacaktır.

2. Öğrencilere sınav sonuçları konusunda sözlü ve liste ile bilgi verilmeyecek, öğrencilerin sonuçları internetten öğrenmeleri konusunda yönlendirme yapılacaktır.

3. Kayıt yenileme, ders ekleme-çıkarma işlemleri Üniversitemizin akademik takvimindeki tarihler arasında internetten öğrenci otomasyon sistemi vasıtasıyla yapılacaktır.

4. Akademik Takvimimizin kayıt yenileme tarihlerinin son günü saat 17:30'dan sonra alınacak öğrenci listeleri, yoklama listelerine esas olacak ve ancak bu listelerde numarası ve ismi bulunan öğrenciler derslere girebileceklerdir.

Konunun tüm öğretim elamanlarına, danışmanlara ve sekretarya hizmetini gören personele duyurulmasını, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini ve yakın takibini önemle rica ederim.

Prof.Dr. Ünal AY

Rektör