Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Amaç ve Hedefler 

  • Üniversitemiz bölüm/programlarında öğrenim gören öğrencilerin, kayıttan mezuniyete kadar geçen süre içerisinde ilgili mevzuat hükümlerine göre işlemlerinin yapılması ve danışmanlık hizmetlerinin eşgüdüm içerisinde yerine getirilmesidir.
  • Eğitim ve öğretimin akademik alt yapısının iyileştirilmesine katkıda bulunarak kurum içerisinde kalite kültürünü yaygınlaştırmaktır.

 
Temel Politika ve Öncelikler 

  • Faaliyetlerin şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışı ile yerine getirilmesinin sağlanması, karar alma ve uygulamada çalışan personelin katılımının ön planda tutulması ve sorumluluk verilmesidir.
  • Çalışanlara, takım bilinci içerisinde bilgi ve becerilerini artırmasını sağlayacak imkânlar sunarak, katılım ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutmaktır.