Sosyal Bilimler Enstitüsü

İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI

Misyon

İşletme Yönetimi Doktora Programı, iş dünyasının karmaşıklığına ve küresel rekabet ortamının dinamizmine uyum sağlayabilecek, güçlü analitik yeteneklere sahip, liderlik becerileri gelişmiş bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilere işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası standartlarda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.

Vizyon

İşletme Yönetimi Doktora Programı, uluslararası düzeyde tanınan bir eğitim-öğretim merkezi olarak öne çıkmayı ve işletme yönetimi alanındaki araştırma ve toplumsal katkı çalışmalarında öncü bir rol oynamayı vizyon edinmektedir. Sürekli güncellenen müfredatı, iş dünyasıyla yakın işbirliği ve öğrenci merkezli yaklaşımıyla, bireyleri dünya çapında rekabet avantajına sahip profesyoneller olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.