Sosyal Bilimler Enstitüsü

Zorunlu Dersler 

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PSI 101

Psikolojiye Giriş

-

-

-

X

X

-

X

-

-

PSI 305

Psikolojide Ana Kuramlar

X

-

X

X

X

-

-

X

-

PSI 558

Psikoterapide Klinik Yaklaşımlar

X

-

X

X

X

X

-

-

X

PSI 559

Psikoterapi Kuram ve Teknikler

X

-

-

X

X

-

-

-

-

PSI 576

Sosyal Biliş

-

-

-

X

X

-

X

-

-

PSI 577

Sosyal Psikoloji

-

-

-

X

X

-

X

-

-

PSI 537

Seminer / Dönem Projesi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSI 500

Psikoterapide Klinik Görüşme İlkeleri

X

-

-

X

X

-

-

-

-

PSI 523

Uygulamalı Sosyal Psikoloji

-

X

X

X

X

-

X

X

-

PSI 525

Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar

X

X

X

X

X

X

X

-

PSI 526

Çocuk ve Ergenlik Döneminde Psikopatoloji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PSI 536

Psikolojide İstatistiksel Yöntemler

X

-

X

X

X

X

-

X

-

PSI 568

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

X

-

X

X

X

-

X

-

X

PSI 598

Tez

-

-

-

X

X

X

-

-

-

PSI 597

Tez

-

-

-

X

X

X

-

-

-

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı / 15

7

2

6

13

13

5

5

4

2

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi      

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PSI 557

Psikopatolojide Seçme Konular

X

-

X

X

X

-

-

X

-

PSI 589

Eleştirel Düşünme

-

-

-

X

X

-

X

-

-

PSI 520

Endüstri Psikolojisi

X

-

X

X

X

-

-

X

-

PSI 588

Psikopatolojiye Giriş

-

-

-

X

X

-

X

-

-

PSI 560

Bilişsel Psikoloji

X

X

X

-

X

-

-

-

-

PSI 561

Bilişsel Davranış Terapilerinde Temel Kavramlar

-

-

-

X

X

-

X

-

-

PSI 527

Yargısız Farkındalık (Mindfulness)

X

-

X

X

X

-

-

X

-

PSI 578

Kültürel Psikoloji

-

-

X

X

X

X

-

-

-

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı / 8

4

1

5

7

8

1

3

3

0

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi      

%50

%12.5

%62.5

%87.5

%100

%12.5

%37.5

%37.5

%0