Sosyal Bilimler Enstitüsü

Zorunlu Dersler

 

 

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PSİ 501

Ölçek Geliştirme

X

-

X

X

X

-

-

-

X

PSİ 503

Çok Değişkenli İstatistikler

X

-

X

X

-

X

-

-

-

PSİ 502

Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme

X

-

X

X

-

X

X

-

-

PSİ 532

Seminer

X

X

X

-

X

X

-

X

-

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı / 8

4

1

4

3

2

3

1

1

1

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi      

%57

%14

%57

%43

%29

%43

%14

%14

%14

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PSİ 510

Klinik Psikolojide Seçme Konular

-

X

X

X

-

X

X

X

X

PSİ 511

Kişilik Kuramları

-

X

X

X

-

-

-

-

-

PSİ 512

Sosyal Biliş

-

X

X

X

X

X

-

-

-

PSİ 513

Sosyal Psikolojide Çağdaş Yaklaşımlar

-

X

X

X

X

-

-

-

X

PSİ 514

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular

-

X

X

X

X

-

X

X

-

PSİ 515

Adli Psikoloji

-

X

X

X

X

-

X

X

X

PSİ 516

Gruplararası Süreçlere Çağdaş Yaklaşımlar

-

X

X

X

-

-

-

-

X

PSİ 517

İletişim Psikolojisi

-

X

X

X

-

-

-

-

X

PSİ 518

Öğrenme Psikolojisi

-

X

X

-

X

X

X

X

X

PSİ 519

Varoluşçu Terapiler

-

X

X

-

-

-

X

X

X

PSİ 520

Kişilerarası İlişkilere Çağdaş Yaklaşımlar

-

X

X

-

X

-

-

-

-

PSİ 521

Toplumsal Cinsiyete Çağdaş Yaklaşımlar

-

X

X

-

X

-

-

-

-

PSİ 525

Çocuk ve İletişim

-

X

X

X

-

-

-

-

X

PSİ 527

Endüstri Psikolojisinde Seçme Konular

-

X

X

X

X

-

X

X

X