Sosyal Bilimler Enstitüsü

Misyon

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Anabilim Dalı’nın misyonu; öğrencileri bu alanın temel bilgileri ile donatmaktır. Böylelikle, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri disiplinler arası perspektifle yakından takip etmelerini sağlamaktır. Bu suretle, güncel uluslararası gelişmeleri analitik biçimde yorumlayabilen bireyleri hazırlamaktır. Başka bir ifadeyle misyonumuzun amacı, stratejik düşünebilecek gençler yetiştirmektir. Bu şekilde, dünya politikasını ve Türk dış politikasını en iyi şekilde tahlil edebilecek ve bu politikaları Türkiye’nin milli çıkarları çerçevesinde değerlendirebilecek gençleri eğitmektir.

Vizyon

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Anabilim Dalı’nın vizyonu, Uluslararası İlişkiler alanının teorik ve metodolojik temelleri doğrultusunda eğitim vererek, evrensel akademik standartlarda yetişmiş ve bilimsel alana katkı sağlayan mezunlar veren bir bölüm olmaktır. Ayrıca, Türkiye’nin milli çıkarlarının en iyi şekilde anlatılması ve anlaşılmasını sağlamak da amaçlanmaktadır.