Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programa Adaptasyon: İngiliz Dili Eğitimi Bölümü haricindeki öğrencilere (İngiliz/Amerikan Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, Dilbilim gibi) programdaki ileri düzey teorik dersleri daha rahat takip edebilmeleri için 2 kredilik ek ders verilmektedir. Böylece bu öğrencilerin öğrenme/öğretme teorileri ile ilgili konularda alan öğrencilerinden geri kalmamaları sağlanmaktadır.

Dersler Arasında İlişkiler: Öğrencilerin farklı derslerde öğrendiklerini entegre bir şekilde uygulamaları sağlanmaktadır. Örneğin, Güz döneminde Seminer dersinde okutulan makaleler, teorik derslerdeki (örn. ELT 577) konular ile bağlantılı olarak seçilmektedir. Böylece öğrencilerin teorikte gördükleri konular üzerine yapılan çalışmaları okuyup irdelemeleri sağlanmaktadır. Bahar döneminde ise Araştırma Yöntemleri dersi ile Akademik Yazma dersinde bağlantılar kurulmaktadır. Öğrencilerin Araştırma Yöntemleri dersi için yaptıkları çalışma, Akademik Yazma dersinde de ele alınarak APA kuralları, akademik dil kullanımı gibi konular açısından en üst düzeye getirilmeye çalışılmaktadır.