Mütevelli Heyet

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Tarafından Düzenli Olarak Gönderilecek Belgeler

31 Mart

* Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 25. maddesi uyarınca Yeminli Mali Müşavir onaylı bilançoların ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir mütevelli heyet karar örneklerinin iki kopya olarak gönderilmesi için son gün

* Vakıf Üniversitelerine ve Vakıf Meslek Yüksekokullarına ait gayrimenkuller ve haklara ilişkin listelerin gönderilmesi için son gün (Ek-Tablo 2)

Dikkat Edilecek Hususlar

 • Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 31. maddesi uyarınca "Satınalma ve İhale Yönetmelikleri" Resmi Gazete'de yayımlanmadan önce Kurulumuz Başkanlığı'na gönderilmelidir.

 • Satınalma Ve İhale Yönetmelikleri:
 • Mütevelli Heyette Oluşan Değişiklikler:
  • Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 20. maddesi uyarınca mütevelli heyetinde oluşan değişiklikler yükseköğretim kurumunun Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından en geç bir ay içinde Kurulumuz Başkanlığı'na bildirilmelidir.

 • Kuruluş Taahhüt Değişikliği Talepleri:
  • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 9. maddesi uyarınca Kurucu Vakıflarca yükseköğretim kurumlarının kuruluşu sırasında yapılan taahhütlerin değiştirilmesi talepleri, yükseköğretim kurumu tüzel kişilik kazandıktan sonra ve/veya eğitim-öğretime açılma başvurusundan önce Kurulumuz Başkanlığına bildirilmelidir.
 • Özel Hesap Dönemi:
  • Vakıf yükseköğretim kurumlarının tümünün "Özel Hesap Dönemi"ne (01 Eylül-31 Ağustos) geçmeleri hususu ek'te yer alan Kurulumuz Başkanlığı'nın 09.01.2008 tarihli yazısı ile vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir.(Ek-Yazı)