Öğrenci Dekanlığı

  • Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin akademik ve sosyal gelişimlerini uygun değer düzeyinde tutabilmek için Rektörlük, akademik birimler, Genel Sekreterlik, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Çağ Üniversitesi Mezunlar Derneği ile işbirliği içerisinde çalışma
  • Öğrencilerin genel veya bireysel, akademik veya idari tüm sorunlarını, her konudaki dilek, istek ve önerilerini üniversite yönetimiyle paylaşma ve çözüm yolları bulma
  • Öğrencilerinin kayıtlı bulundukları bölümlere göre staj, burs ve benzeri etkinlikleri duyurarak, onların sadece öğretim hayatını değil sosyal ve kültürel hayatlarının da gelişmesine destek verme
  • Öğrenci Konseyi seçimini koordine etme 
  • Öğrenci kulüplerinin kurulmasına, büyümesine  ve kulüplere olan aktif katılımın artmasına yardımcı olarak, gerekli desteği verme
  • Öğrencilerin hayatının kalitesiyle ilgili kaygılarını görüşerek, onlara kaynak ve kişileri bulmaya yardımcı olma
  • Öğrencilerin düzenlemek istedikleri çeşitli aktiviteler ve faaliyetler için destek ve yardım sağlama
  • Kampüsteki sosyal etkinlikler gibi alanlarda yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar yürütme
  • Çağ Üniversitesi Rektörlüğü'nün gerekli gördüğü durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu'na ve Üniversite Senatosu'na görev alanıyla ilgili konularda bilgi verme ve gerektiğinde bu konularda teklif ve taslaklar hazırlama