KALİTE

KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ
Adı Soyadı Unvanı
Prof. Dr. Ünal AY Rektör
Prof. Dr. Şehnaz ŞAHİNKARAKAŞ Rektör Yardımcı
Prof. Dr. Jülide İNÖZÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yücel ERTEKİN Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Murat KOÇ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Mahir FİSÜNOĞLU İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Temsilcisi
Prof. Dr. Şirvan KALSIN Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Semiha GÜRSOY Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Doç.Dr. Şenol KANDEMİR Genel Sekreter
Dr. Öğr. Üyesi Taylan TUTKUNCA Bilgi İşlem D. Bşk.
Dr. Öğr. Üyesi Sami DOĞRU Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Öğr. Gör. Leyla KARADEMİR Sağlık, Kültür ve Spor D. Bşk
Nazlıcan  YAVUZ Öğrenci Temsilcisi