Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

EKUAL Veritabanları | ULAKBİM Ulusal Veritabanları | ULAKBİM Ulusal Belge Sağlama

EKUAL Keşif
EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayınız
Bu hizmet TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL kapsamında üniversitelere sunulmaktadır.

GENEL BİLGİLER

Çağ Üniversitesi Kütüphanesi, üniversitenin öğretim üyeleri, öğrencileri, idari personel ve mezunları ile araştırma yapan diğer kişilerin eğitim-öğretim ve özgür zamanlarını değerlendirme faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, belirli bir sistem dahilinde düzenleyerek kullanıma sunmak amacıyla 1997 yılında kurulmuştur

Çağ Üniversitesi Kütüphanesi, Üniversite'nin misyon ve vizyonuna uygun olarak kullanıcılarının her türlü bilgi ihtiyacını karşılamayı kendisine amaç edinmiştir. Eğitimin aktif ve katılımcı olmasında, ögrencilere bagımsız arastırma yapabilme alışkanlıgının kazandırılmasında aktif rol oynamaktadır.

Kütüphanemiz, üniversitemizin amaçları doğrultusunda öğretim ve araştırma programlarını desteklemek, öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların her tür ve ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak, araştırma için en iyi bilgi kaynaklarını toplamak ve bunlardan yararlanmak için en uygun ortamı sağlamayı amaçlamaktadır. 10.000 m ² alan üzerine kurulu ve 5556.37 m² kapalı alana sahip Bilgi ve Teknoloji Merkezi içerisinde bulunan kütüphanemiz giriş, asma kat, üst kat ve teras katlarıylave 1592 kişilik oturma kapasitesine sahiptir.

Kütüphanemiz koleksiyonunda, 60.000 adet basılı kitap, 642.000 bin civarında e-kitap, 807 başlıkta A’dan Z’ye sıralı basılı dergi, 1.200 e- dergi, 165.000 civarında tam metin  makale, 21.000 arşiv sayısı ve 500 civarında da görsel-işitsel (multimedya) bilgi kaynağı bulunmaktadır.