Genel Sekreterlik

Genel Sekreter Veli KÖROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Şenol KANDEMİR

Genel Sekreter : Doç. Dr. Şenol KANDEMİR

GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

 • Çağ Üniversitesi Genel Sekreterinin görev ve fonksiyonu akademik faaliyetlerin verimli yürütülebilmesi için idari destek sağlamak; YÖK Kanunu 51/c maddesine göre oy hakkı olmaksızın Üniversitenin Kurullarında raportörlük yapmaktadır.
 • İdari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak.
 • Üniversite Mütevelli Heyet, Senato ve Yönetim Kurul kararlarını ilgili birimlere iletmek.
 • Bağlı birimlerle idari ve bürokratik ilişkileri düzenlemek.
 • Mütevelli Heyet, Senato, Yönetim Kurulu gündemlerini belirlemek, toplantı sonu tutanaklarını hazırlamak.
 • Destek ve Yapı Hizmetleri faaliyetlerinin organizasyonunu ve düzenli çalışmasını temin etmek.
 • Mütevelli Heyet ve Rektör tarafından verilecek görevlerin icrası ve koordinasyonunu sağlamak.

 

Genel Sekreterliğe bağlı bölümler, birimler şunlardır:

 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı
  • Teknik Destek Elemanları
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Memurları
  • Fotokopi, Kitap, Kırtasiye ve Satış Birimi
 • Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Kültür, Sağlık ve Spor Daire Başkanlığı
  • Kültür Müdürü
  • Sağlık Müdürü
  • Spor Müdürü
 • Personel Daire Başkanlığı
  • Personel Müdürü
  • Personel İdari İşler Memuru
 • Hukuk Müşavirliği
 • İdari İşler Sekreterlikleri
 • Sağlık Hizmetleri Ofisi
 • Destek ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanlığı Sekreteri
  • Servis Hizmetleri Sorumlusu
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
   • Hizmet Bakım Onarım Şefi
   • Temizlik İşleri Şefi
   • Şoförler
  • Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
   • Koruma Güvenlik Personeli
   • Trafik ve Güvenlik Hizmetleri Personeli
  • Muhabere-Kamera İzleme Ofisi