Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mezuniyet Koşulları

  • Öğrencilerin mezuniyete hak kazanması için; kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli tüm derslerini başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının 2.00 veya üzeri olması, lisans programları için 240, önlisans programları için 120 AKTS’yi tamamlaması, varsa staj yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

Diploma ve Geçici Mezuniyet İşlemleri

  • Mezuniyet şartını sağlamış öğrenciler mezun ilişik kesme formunu doldurup formda yer alan birimlere imzalatarak öğrenci kimlik kartı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederler. Diploma hazır durumunda ise diploma, aksi takdirde diploma yerine geçen Geçici Mezuniyet Belgesi imza karşılığında verilir. İlişik Kesme Formu (Akademik ve idari birimlere ait imzalar tam olmalıdır.)
  • Öğrenci Kimlik kartını kaybeden öğrencilerimizin Geçici Mezuniyet Belgesi/Diploma alabilmeleri için gazeteye verilmiş kayıp ilanını getirerek tam sayfa gazeteyi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Geçici Mezuniyet Belgesini alan öğrenciler almış oldukları bu belgenin aslını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri halinde diplomalarını teslim alabileceklerdir.
  • Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesi imza karşılığında teslim edildiğinden mezunun kendisi veya noterden vekalet verdiği vekilin şahsen gelmesi gerekmektedir.
  • Mezunlarımıza Diplomaları ile Diploma eki, varsa onur ve yüksekonur belgeleri, kayıt işlemlerinde vermiş oldukları diplomaları işlenerek kendilerine verilir. 
  • Konu ile ilgili olarak Çağ Üniversitesi Diploma ve Diğer İlgili Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge incelenmelidir.

Diploma Eki Örneği