Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Mezuniyet İşlemleri

DİPLOMA VE GEÇİCİ MEZUNİYET VERME

Mezuniyet şartını sağlamış öğrenciler Mezun ilişik kesme formunu doldurup formda yer alan birimlere imzalatarak öğrenci kimlik kartı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederler. Diploması hazır durumunda ise diploma, aksi takdirde diploma yerine geçen Geçici Mezuniyet Belgesi imza karşılığında verilir.

Mezuniyet İş Akış Süreçleri için sayfayı ziyaret ediniz.

İlişik kesme formu (Akademik ve idari birimlere ait imzalar tam olmalıdır)

Not: Öğrenci Kimlik kartını kaybeden öğrencilerimizin Geçici Mezuniyet Belgesi/Diploma alabilmeleri için gazeteye verilmiş kayıp ilanını getirerek tam sayfa gazeteyi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Geçici Mezuniyet Belgesini alan öğrenciler almış oldukları bu belgenin aslını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri halinde diplomalarını teslim alabileceklerdir.

Not: Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesi imza karşılığında teslim edildiğinden mezunun kendisi veya noterden vekalet verdiği vekilin şahsen gelmesi gerekmektedir.

Mezunlarımıza Diplomaları ile Diploma eki, varsa onur ve yüksekonur belgeleri, kayıt işlemlerinde vermiş oldukları diplomaları işlenerek kendilerine verilir. 

diploma eki örneği