Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

1. Yıl, Birinci Dönem

             

ELT-612

İleri Düzey Araştırma Yöntemleri

X

 X

X

 

 

 

 

 

 

 

1. Yıl, İkinci Dönem

             

ELT-638

Karmaşık Sistemlerde Araştırma Yöntemleri

   

X

 X

X

 

     

 

 

 

2. Yıl, Üçüncü Dönem

             

ELT-632

Seminer

X

X

 

 

X

 

X

                 
 

Etki

3

4

5

       

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

ELT-629

Dil Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Eleştirel Değerlendirilmesi 

X

X

X

X

X

 

ELT-603

Dil Ölçme ve Değerlendirmede Kalite Yönetimi

X

X

X

X

X

 

ELT-636

Dil Öğrenme Psikolojisi

X

X

X

X

X

ELT-631

İkinci Dil Ediniminde Güncel Konular

X

X

X

X

 

ELT-625

Eleştirel Söylem Analizi

X

X

 

ELT-679

Dil, Zihin ve İletişim

X

X

X

ELT-680

Öğretmen Eğitimi ve Profesyonel Gelişim

X

X

 

X

ELT-637

Uygulamalı Dilbilimde Seminerler

X

X

X

X

X