Sosyal Bilimler Enstitüsü

Misyon

Üniversitenin misyonu ile uyumlu olarak; stratejik ve yaratıcı düşünme yeteneklerine sahip, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve etik değerleri benimsemiş, sorun çözücü, karar almayı, bilgiye ulaşmayı ve kullanmayı bilen iş ve akademik hayat için potansiyel liderler,  girişimciler ve akademisyenler olarak yetiştirmek.

Bu misyonu gerçekleştirmek için hedefleri:

• Karmaşık fikirlerini sentezlemek için yazılı ve sözlü formatlarda niceliksel ve niteliksel bağlamda kavramları ile açık ve öz bir şekilde ortaya koyacak etkili iletişim becerileri geliştirmek.

 • Rekabetçi ve belirsiz ortamlarda bireysel ve kurumsal kararları vermede karar verme sürecini geliştirmek ve profesyonel deneyimler hakkında bilgi edinerek karmaşık durumları analiz etmek.

 • Karmaşık, belirsiz ve alışılmamış sorunları çözmek için çeşitli ekip üyeleriyle stratejik karar vermeyi geliştirmeye yönelik doğru becerilerini uygulamak ve entegre etmek.

 

Vizyon

Kaliteli eğitim ve öğretim ile yenilikçi akademik program yardımıyla evrensel bakış açısına sahip, araştırmacı, özgür düşünen ve ifade eden, yaratıcı, girişimci ve kültürlü bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde önde gelen Sosyal Bilimler Enstitüleri arasında yer almaktır.