Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

MİSYONUMUZ   
 
Kütüphanemiz koleksiyonu ve bilgi hizmetleri ile Üniversitemizin Eğitim-Öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemeyi, öğrencilerle öğretim elemanlarımızın akademik program ve bilimsel araştırmalardan doğan bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı ve bilgi donanımlarının artmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir.

 

VİZYONUMUZ
 
Çağ Üniversitesinin gereksinim duyduğu bilgi hizmetlerini çağdaş teknolojileri kullanarak en üst düzeyde sunan, bilgiye ve bilgiye erişime değer veren, yaşam boyu öğrenen bireyler yetişmesine katkıda bulunan çağdaş bir bilgi merkezi olmak.