Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Misyonumuz, Çağ Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen/yürütülecek veya ortak olunan/olunacak araştırma projelerinin teklif, başvuru, gerçekleştirme ve sonuçlandırma süreçlerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari desteğin hızlı bir şekilde verilmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz, Çağ Üniversitesinin araştırma kapasitesinin üst düzeye taşınmasına katkı sağlayan bir birim olmaktır.