Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR?

Bilimsel Araştırma Projesi: Bilimsel süreç becerileri kullanılarak bir konunun kontrollü deneyler veya çeşitli veri toplama araçları ile derinlemesine araştırılması ile toplumsal/ulusal ya da evrensel düzeyde bir yargıya ulaşılması ile sonuçlanan, bilime/ekonomiye/sanata katkı sağlayabilecek teorik ya da uygulamalı projelerdir.

Her üniversitede BAP projelerine yönelik başvuruların alınması değerlendirilmesi ve kabul durumunda projenin izlenmesini sağlayacak tüm süreci koordine edecek bir birim bulunur. Bu birime yapılan başvurular üniversite bünyesinde kurulmuş komisyonlar ve alanında uzman jüriler tarafından değerlendirilir. Kabul edilen projeler için izleme jürileri oluşturulur ve bu jüriler belli periyotlarla (genellikle 6 ay) gelişme raporlarını inceleyip değerlendirir. BAP projesinde proje yürütücüsü en yetkili kişidir. Projeye başkanlık yapar. Pek çok üniversitede proje yürütücüsü olmak için doktora mezunu (Dr. Öğr. Üyesi ya da Dr. Öğr. Görevlisi) olmak koşulu vardır. Projede proje yürütücüsünün dışında ayrıca araştırmacılar yer alır. Yardımcı araştırmacılar genellikle öğretim üyeleri arasından ya da araştırma görevlileri/lisansüstü öğrencileri arasından seçilir. Projede görev alanların tümünün aynı okulda/kurumda çalışıyor olması gibi bir zorunluluk yoktur. Farklı kurumlardan akademisyenler de bir proje grubunda yer alabilirler. Bir projenin süresi genellikle 1-2 yıl olarak belirlenir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Nasıl Olmalıdır?

1. Projeler özgün, yenilikçi, bilimsel ve yarar sağlayıcı olmalıdır,

2. Projede, konunun tanımı, amacı ve nasıl uygulanacağı belirtilmelidir,

3. Proje, hazırlayana ait özgün bir fikir ve eser olmalıdır,

4. Projelerin uygulanabilir olması tercih edilir,

 5. Projede sonuçlara nasıl ulaşılacağı bilimsel olarak anlatılmalıdır.

 

Ek: Bilimsel Araştırma Projesi Nasıl Yapılır?