Sosyal Bilimler Enstitüsü

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına sadece  İngilizce Öğretmenliği Bölümü, İngilizce Dil Bilimi Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, İngilizce Çeviri Bilimi, İngilizce Mütercimlik-Tercümanlık  konularıyla ilgili dört yıllık lisans bölümlerini başarıyla tamamlayarak lisans diplomasını alma hakkını kazanan lisans mezunları girmektedir.

YÖK' ün kararı gereği Özel Hukuk, Kamu Hukuku tezli/tezsiz yüksek lisans öğrenimi yapabilmek için artık Hukuk Fakültesi lisans mezuniyeti şartı aranılacak olup, alan dışı hukuk fakültesi mezunu olmayan lisans mezunları bu programlara başvuruda bulunamayacaklardır. Yani sadece hukuk fakültesi hukuk lisans mezunu olan  herkes Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kontenjan dahilinde ön kayıt olmak üzere müracaatta bulunulmaktadır.

Doktora ve Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımızda burs/indirim imkanı bulunmaktadır. Uygulanmakta olan burslarımızı incelemek için (LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ. 

Yüksek lisans öğrencileri ERASMUS programından yararlanarak yurtdışına Eğitim amaçlı gidebilirler. Gönderilebilmesi için gerekli olan kriterleri Uluslararası ilişkiler Ofisi bölümünde yayımlanmakta olan diğer ayrıntılı bilgileri incelemek için (LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ.)

Özel Hukuk, Kamu Hukuku tezli/tezsiz yüksek lisans öğrenimi yapabilmek için artık hukuk fakültesi lisans mezuniyet şartı aranmasına; İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına sadece  İngilizce Öğretmenliği Bölümü, İngilizce Dil Bilimi Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, İngilizce Çeviri Bilimi, İngilizce Mütercimlik-Tercümanlık  konularıyla ilgili dört yıllık lisans bölümlerini başarıyla tamamlayarak lisans diplomasını alma hakkını kazanan lisans mezunu olma şartı aranılmakta olup, bu program harici diğer yüksek lisans programlarına ise herhangi bir lisans mezunu olan herkes ön başvuruda bulunabilmektedir. Özel Hukuk, Kamu Hukuku, İngiliz Dili Eğitimi yüksek lisans programlarına alan dışı öğrenci alınmamaktadır. Psikoloji tezli/tezsiz yüksek lisans programına ise psikoloji lisans mezunları alan içi olarak bilimsel hazırlık programı derslerinden muaf olmakla birlikte doğrudan mevcut kredili ana derslerini almaya başlayacaklardır, psikoloji lisans mezunları hariç diğer tüm lisans mezunları ise alan dışı olarak ön başvuruda bulunup kesin kayıt hakkı kazanılmasıyla ilk dönemlerinde kredisiz bilimsel hazırlık programı derslerini alıp muhakkak başarılı olunması gerekmekte olup, alan dışı kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler bilimsel hazırlık programı derslerinden başarılı olmalarıyla bir sonraki dönemlerinde ana derslere geçerek mevcut kredili derslerini almaya başlayabileceklerdir.