Sosyal Bilimler Enstitüsü

SIKÇA SORULAN SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

 

1.Yüksek Lisans Programlarımız formasyon niteliğinde değildir.

2.İlgili alanda da formasyon şeklinde bir yüksek lisans programımız bulunmamaktadır. Açılması durumunda web sitemizde yayınlanacaktır.

3.Sadece İşletme Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Sağlık Kurumları Yönetimi, Özel Hukuk, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programındaki dersler hafta içi her gün akşam saat: 18:30 - 21:30 saatleri arasında bir ders olacak şekilde yapılmaktadır. Diğer açık olan İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programında dersler Cuma günü iki ders saat 16:00 - 19:00' da birinci ders, 19:00 - 22:00' de ikinci ders şeklinde olmak üzere ve Cumartesi günü ise iki ders saat 09:30 - 12:30' da üçüncü ders, 13:30 - 16:30' da dördüncü ders toplamda dört ders bu saatler arasında verilmek üzere yapılacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı ile Psikoloji Yüksek Lisans Programında dersler ise Cuma günü iki ders saat 16:00 - 19:00' da birinci ders, 19:00 - 22:00' de ikinci ders şeklinde olmak üzere ve Cumartesi günü ise kalan dört ders ise saat 09:30 - 12:30' da üçüncü ders, 13:30 - 16:30' da dördüncü ders bu saatler arasında verilmek üzere yapılacaktır.

4.Bir döneme ait ders seçerken en az 2 ders veya isteğinize göre daha fazla ders seçilmesi gerekmektedir.

5.İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı hariç, diğer programların eğitim dili Türkçe olup, İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programının eğitim dili ise İngilizce' dir.

6.Her dönem her bir derse %70  devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bir ders için, Güz ve Bahar dönemlerinde ayrı ayrı olmak üzere toplam 16 haftanın 4 haftası (12 ders saati) derse devamsızlık hakkı vardır. Kalan 12 haftasında ise %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

7. Akşam derslere gelip - giderken ücretsiz servisimiz bulunmaktadır.

8. Tezsiz Programlarda ALES puanı kaldırılmış olup, sadece burslar için istenilmektedir. Tezsiz Programlarda ise ALES puanı kaldırılmış olduğundan ve istenilmediğinden ancak Askerlik Sevk Tehiri işlemlerinde öğrencinin durumuna bağlı olarak bağlı oldukları asker alma bölge başkanlıklarından istenilmekte ve azami süre yapılabilmektedir. 

9.İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programına sadece  İngilizce Öğretmenliği Bölümü, İngilizce Dil Bilimi Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, İngilizce Çeviri Bilimi, İngilizce Mütercimlik - Tercümanlık  konularıyla ilgili 4 (dört) yıllık bölümleri başarıyla tamamlayarak diploma alma hakkını kazananlar girmektedir.

10.   (Özel Hukuk Tezli / Tezsiz ve Kamu Hukuku Tezli / Tezsiz yüksek lisans programlarına sadece  hukuk fakültesi dört yıllık hukuk bölümü lisans mezunları başvuruda bulunmaktadır.  İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına ise sadece alan içi  İngilizce Öğretmenliği Bölümü, İngilizce Dil Bilimi Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, İngilizce Mütercimlik - Tercümanlık Bölümleriyle  ilgili 4 (dört) yıllık Lisans Programı  mezunları başvurabilir), İşletme Yönetimi Tezli / Tezsiz, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli / Tezsiz, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli / Tezsiz, Sağlık Kurumları Yönetimi Tezli / Tezsiz, Psikoloji Tezli / Tezsiz, Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programlarımızaherhangi bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olan herkes kontenjan dahilinde ön kayıt olmak üzere müracaatta bulunulmaktadır.

11. YÖK' ün kararı gereği Özel Hukuk ve Kamu Hukuku alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans öğrenimi yapabilmek için artık Hukuk Fakültesi mezuniyeti şartı aranılacak olup, alan dışı hukuk fakültesi mezunu olmayan lisans mezunları bu programlara başvuruda bulunamayacaklardır. Yani sadece hukuk fakültesi hukuk lisans mezunu olan  herkes Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kontenjan dahilinde ön kayıt olmak üzere müracaatta bulunulmaktadır.

12. Sadece Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES' den herhangi bir puan türünden en az 55.000 ve üstü puan alanlar programa kayıt yaptırabilmektedir.  Tezsiz Yüksek Lisans Programları içinse ALES puanı kaldırılmış olduğundan istenilmemekle birlikte sadece burslar için istenilmektedir. 

13. Arzu eden Yüksek Lisans öğrencilerimiz yabancı öğretim üyeleri tarafından verilen tercihen "MESLEKİ İNGİLİZCE" veya "MESLEKİ FRANSIZCA" derslerini ücretsiz olarak alabilmektedirler.

14. Bilimsel hazırlık programı olan ve geçer notunu alan Tezli programlara kayıtlı öğrencilerin dördüncü dönemlerinin başında kayıtlı oldukları tezli programda alınması gereken 7 ders kredili + 1 ders kredisiz (Seminer dersi) toplamda 8 derslerinden + bilimsel hazırlık programı derslerinden de BAŞARILI olmuş olanların Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne/  Sekreterliğine bizzat yada noterden vekalet vermek süretiyle müracaat ederek tez konusunu ve tez danışmanını onaylatarak dönemlik kayıtlarını yenilemeleri gerekmektedir.

15. Bilimsel hazırlık programı olan ve geçer notunu alan Sadece Tezli Programlarda ALES puanı olanların ALES' ten herhangi bir puan türünden en az 55,000- üstü bir puanını alarak Enstitü Müdürlüğüne teslim ettikleri ve kayıt yeniledikleri dönemleri ile mezuniyet tarihleri arasında ki geçen sürenin en erken 4 dönem/2 yıl olmasına takiben bu süreden sonra (Bilimsel hazırlık programı derslerini + 8 ders + TEZ savunmasında başarılı olan öğrencilere) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN MEZUN olunur ve diplomaları verilir.  

16. Bilimsel Hazırlık Programı hariç, Tezli Yüksek Lisans programlarının normal bitirme süresi 2 yıl / dört dönem/yarıyıl' dır. Ancak bu süre içinde tezini tamamlayamayan öğrencilere en fazla iki dönem daha ek süre verilebilir. Böylece Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami / en fazla 3 yıl =  Altı dönem/yarıyıl' dır. Bilimsel Hazırlık Programı hariç, Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama azami süre ise 2 dönem/ 1 yıl + yarım dönem ek süre ile birlikte toplamda 3 dönem/1,5 yıldır. Bu kapsamda 6111 sayılı kanun ve 2547 YÖK’ ün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı Madde 10-a-b ve Madde 16-a-b kanunları kapsamında, 20 Nisan 2016 tarihli 29690 sayılı resmi gazetede yayımlanan azami süreler hakkındaki kanun kapsamında   kayıtlı olunan tezli yüksek lisans programındaki maksimum süre olan ilk 3 dönemde ders, 4.Dönem tez aşamasında olmak üzere ek olarak 2 dönem (tez aşamasında olmak şartıyla) daha süre verilerek azami 3 yıl/6 dönemlik süreyi tamamlamış olanların bu azami sürelerinden sonraki (7.8.9.10.... dönemleri için) kayıtlarını yenileseler dahi programdaki kayıtları silinmekle birlikte, öğrencilik haklarından (Örn. askerlik tecil işlemlerinin devamlılığı gibi..) faydalanamayacaklardır. Tezsiz yüksek lisans programında ise normal süre 2 dönem ders olup, azami süre ise ek olarak yarım dönemle birlikte 3 dönem/1,5 yıl' dır. Belirtilen süreler içerisinde mezun olamayanların ilgili kanunlar kapsamında kayıtları silinecektir. 

17. Doktora ve Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımızda BURS İMKÂNI bulunmaktadır. Uygulanmakta olan burslarımızı incelemek için ( LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ. 

18. Yüksek lisans öğrencileri ERASMUS programından yararlanarak yurtdışına Eğitim amaçlı gidebilirler. Gönderilebilmesi için gerekli olan kriterleri sağlamaları gerekmektedir. ERASMUS programı ile yurt dışına gitmek isteyen yüksek lisans programı öğrencilerimizin başvuru tarihleri yılda bir kez olmak üzere OCAK döneminde yapılmaktadır. Dil sınavı ise ŞUBAT ayında başvuruların bitiminden sonra yapılmaktadır. ( ERASMUS BİLGİSİNİ İNCELEMEK İÇİN  LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ. )  Uluslararası ilişkiler Ofisi bölümünde yayımlanmakta olan diğer ayrıntılı bilgileri incelemek için (LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ.)

19. Askerlik sevk tehir işlemi kayıt tarihinden itibaren azami süreleri için tezli yüksek lisans programında 3 yıl, tezsiz yüksek lisans programı için ise 1,5 yıl/ 18 ay olmak üzere tecil alınmak üzere bağlı oldukları askeralma bölge başkanlıklarından teklif edilecek olup, öğrencinin durumuna bağlı olarak alınan 3 yıl yada 18 aylık  askerlik tecillerinin devamı öğrencinin düzenli olarak kayıtlarının her dönem yenilenmesine bağlı olarak devam etmektedir. Ancak azami süreler içerisinde düzenli kayıt yenilemeyen öğrencilerin kayıtları 6111 sayılı kanun kapsamında silinmemekle birlikte sadece askerlik tecilleri iptal edilmektedir. Kayıtlarını yeniledikleri dönemleri itibariyle de kaldıkları yerden tekrardan askerlik tecil işlemlerinin yapılabilmesi için bağlı bulundukları askeralma bölge başkanlıklarından daha önceden alınmış olan tecil sürelerine kadar durumlarına bağlı olarak tekrardan tecil işlemlerinin yapılabilmesi için teklifde bulunulmaktadır. 

20. Tezsiz ve tezli yüksek lisans programları için ALES puanı olanların Askerlik sevk tehir işlemi yapılırken yaş sınırı 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Mevcut yasal düzenlemelere göre, Tezsiz/ Tezli Yüksek Lisans Programından 1,5 yıl (18 ay) / 3 yıl sonunda çeşitli nedenlerle mezun olunamaması durumunda mevcut programdan kaydı 6111 sayılı kanun kapsamında silinmemekle birlikte sadece öğrencinin kendi isteği doğrultusunda kaydını sildirererek, daha öncekinden farklı 2'nci bir yüksek lisans programına tekrardan kesin kaydını yaptırılabilir ve bu durumda yaş sınırı aşılmamış ise tekrar askerlik sevk tehir işlemleri yapılabilmektedir.

21. Üniversitemizin bir yüksek lisans programında veya başka bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla başvurarak kabul edilebilmektedir.

22. Programlardaki derslerin işlenmesine Çağ Üniversitesi kampüsünde uygulanmaktadır.

23. Yüksek Lisans Programlarımıza kesin kayıtlar ve kayıt yenilemeler dönemlik olup, senede 2 kez olmak üzere her dönemde kayıt yapılabilmektedir. Güz dönemi kayıtlarımız Haziran - Eylül ; Bahar dönemi kayıtlarımız ise Ocak - Şubat  tarihleri arasında yapılmaktadır. Akademik Takvimi incelemek için ( LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ. ) 

24. İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran bir öğrenci bu programı bitirdikten sonra Formasyon niteliğinde olmadığı için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Öğretmenlik yapma hakkı bulunmamaktadır. Ama Üniversitelerde Okutman, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi v.b... gibi alanlarda hizmet verebilmektedir.

25.  Şu an için Uzaktan Eğitim Programımız bulunmamaktadır.

26. Yüksek lisans ve Doktora programının ücreti her yıl ilan edilir. Bu ücret, programın dört dönemlik yasal süresini kapsamaktadır. Programın beşinci veya altıncı dönemlere uzaması durumunda, burs kesilerek ayrıca ücret ödenecektir. Tezsiz Yüksek Lisans Programına  kayıt  yaptıranlar,  ilgili  programı azami 1,5 yılda (3 dönemde) bitirmeleri durumunda eğitim ücretinin  tamamını (2 yıl = 4 dönemlik toplam ücretini) ödemek durumundadırlar.  Ücret ödeme planı,  Peşinat + 9 Taksit (Güz dönemi Temmuz – Ocak tarihleri arasında ile Bahar dönemi Şubat - Mayıs tarihleri arasında)  olarak ödenebilmektedir.

27. Eğitim – Öğretime açılmış olan mevcut programlarımızdan birine kayıt yaptıran bir öğrenci kayıtlı olduğu programdaki zorunlu dersler hariç diğer seçmeli derslerinin yerine Eğitim – Öğretime açılmış olan diğer programlardaki açılan derslerden istediğini kendi ana program derslerinin günleri ile çakışmamak şartıyla alabilmektedir. Böylece programlarımız öğrencinin kendisini geliştirmesine olanak sağlayacak geniş bir ders seçimi olanağını sunmaktadır.   

28. İşletme Yönetimi Tezli / Tezsiz, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli / Tezsiz, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli / Tezsiz, Sağlık Kurumları Yönetimi Tezli / Tezsiz, Özel Hukuk Tezli / Tezsiz, Kamu Hukuku Tezli / Tezsiz, Psikoloji Tezli / Tezsiz, Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programlarımıza  (İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı hariç olup, bu İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına sadece alan mezunları başvurabilir. Özel Hukuk Tezli / Tezsiz ve Kamu Hukuku Tezli / Tezsiz yüksek lisans programlarına sadece hukuk fakültesi dört yıllık hukuk bölümü lisans mezunları başvuruda bulunmaktadır) herhangi bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olan herkes kontenjan dahilinde ön kayıt olmak üzere müracaatta bulunulmaktadır. Programlarımızda kayıtlarda kontenjan, dil puanı, not ortalaması, mülakat sınavı, sıralama v.b. gibi konularla ilgili herhangi bir ön koşul bulunmaksızın kayıt olmayı düşünen ÖĞRENCİLERİMİZ DÜŞÜNÜLEN PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARIMIZDAKİ İSTENİLEN EVRAKLARI EKSİKSİZ OLARAK GETİRDİKLERİ TAKDİRDE kontenjan dahilinde ön kayıt olmak üzere müracaatta bulunulmaktadır. ÖN KAYITTAN SONRA KESİN KAYIT OLMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ ADAYLARININ KESİN KAYITLA İLGİLİ GEREKLİ İŞLEMLERİ TAMAMLADIKTAN SONRA  İSTENİLMESİ DURUMUNDA İSE PROGRAMLARA KESİN KAYITLARI İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ DURUM BELGESİDE ANINDA KAYITTAN SONRA VERİLEBİLMEKTEDİR.  

29. Özel Hukuk ve Kamu Hukuku alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans öğrenimi yapabilmek için artık hukuk fakültesi mezuniyet şartı aranılacak olup, hukuk fakültesi hukuk lisans mezunu olanlar bu programa başvuruda bulunacaklardır. Alan dışı öğrenci alınmayacaktır. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/ Eğitim - Öğretim Dairesi Başkanlığı/ 75850160-104.01.04.01-E.76684)

30. Sağlık Kurulu raporları devamsızlık için geçerli değildir. Yalnızca kaçırılan sınavların, ödev sunumlarının telafisi için geçerlidir. Bu kapsamda alınan raporlar alındığı günden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. 

31. İlk dönem yapılan kesin kayıtlarımızda kayıt dondurma işlemleri yapılmamakta olup, bir sonraki dönemlerde kayıt yenilenmesi durumunda kayıt dondurma işlemleri yapılmaktadır. Kayıt dondurma işlemleri en fazla iki dönem yapılabilmekte olup, yüksek lisans programların da mezuniyet için ödenmesi gereken 2 yıl=4 dönemlik toplam ücretine, doktora programların da ise mezuniyet için ödenmesi gereken 4 yıl=8 dönemlik toplam ücretlerine dahil değildir. Döneme ait kayıt dondurma işlem ücretleri normal süreler içerisinde ödenmesi gereken ücretlerin yarısını peşin ödenmek üzere yapılmaktadır.

32. Her dönem açılan Lisansüstü Programlarımıza kesin kayıt/ders kaydı yaptıracak olan öğrenci adaylarımızın kayıtları dönemlik olarak yapılmakta olup, dönemlik kaydını yenileyen öğrencimiz kayıt yenilediği o dönemin dönemlik ücretini ödemek zorundadır.     

33. Bütünleme sınavlarına CC/70-üstü geçer notunu alan öğrenciler giremeyecektir. 

34. Tezsiz Yüsek Lisans Programlarını bilimsel hazırlık dahil dersleri + 11 dersten geçer ve genel not ortalamasını sağlayarak  4 dönemlik toplam ücretini ödeyerek gerekli tüm şartları sağlamış olanlar tezsiz yüksek lisans mezunu olabilmektedir.   

35. Sadece Psikoloji Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programımıza kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerimize bir dönem bilimsel hazırlık programı dersleri uygulanarak başarılı olanların eğitimlerine devam edilecektir. Bu kapsamda diğer yüksek lisans programlarımızda bilimsel hazırlık programı uygulanmamaktadır.  Bu nedenle yeni kayıt yaptırmış olan öğrenci adayları bilimsel hazırlık programı derslerini almak ve başarılı olmak zorundalardır.