Sosyal Bilimler Enstitüsü

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Misyon

Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, sağlık sektörünün dinamik yapısına uyum sağlayabilecek, etkili yönetim becerilerine sahip, analitik düşünme yetenekleri gelişmiş profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, öğrencilere sağlık yönetimi alanında güncel bilgi, liderlik becerileri ve etik değerlere dayalı karar alma yetkinlikleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Vizyon

Program, sağlık yönetimi alanında uluslararası düzeyde tanınan bir eğitim ve araştırma merkezi olmayı vizyon edinmektedir. Program, sürekli güncellenen müfredatı, sağlık sektörüyle aktif işbirliği ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla, mezunlarını küresel sağlık yönetimi sahnesinde etkili liderler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, sağlık yönetimi alanındaki bilimsel araştırmalara öncülük ederek topluma katkıda bulunmayı ve sektöre yön vermeyi hedeflemektedir.