SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik Ofis Koordinatörü: Prof.Dr. Eda YAŞA  ÖZELTÜRKAY 

Danışma Kurul Üyelerimiz:

Birim  Öğretim elemanı ad-soyad
Fen Edebiyat Fakültesi Arş.Gör. Dr. Seyfettin ÖZDEMİREL
Hukuk Fakültesi Dr. Öğr.Üyesi Özge DEMİRDELEN
İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi Dr.Öğr. Üyesi  Emre Kadir ÖZEKENCİ
İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi Arş.Gör. Özge ÇETİNER