SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik Ofis Koordinatörü: Prof.Dr. Eda YAŞA  ÖZELTÜRKAY 

Danışma Kurul Üyelerimiz:

Birim  Öğretim elemanı ad-soyad
Fen Edebiyat Fakültesi Arş.Gör. Dr. Seyfettin ÖZDEMİREL
Hukuk Fakültesi Dr. Öğr.Üyesi Özge DEMİRDELEN
İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi Dr.Öğr. Üyesi  Emre Kadir ÖZEKENCİ
 Fen-Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr.Üyesi Senem ZAİMOĞLU