Rektörün Mesajı

Çağ Üniversitesi, anaokuldan, ilköğretime, kolejden üniversiteye kadar 37 yılı aşkın köklü, dinamik, çağdaş, engin bir eğitim-öğretim deneyimine sahip bulunan Bayboğan Eğitim Vakfı tarafından 1997 yılında kurulmuştur. Bilimsel, eğitsel, kültürel ve sportif alanlarda her türlü zenginliğe kaynaklık etmekte ve bu doğrultuda çağa uygun açılımlarda bulunmaktadır. Üniversitemiz, ülkemiz ve uluslararası platformda Atatürkçü düşünce doğrultusunda, evrensel değerleri taşıyan, küresel anlamda geniş vizyonlu, özgür düşünce ve yaratıcılığa önem veren, İngilizce ve ikinci bir yabancı dil bilen, teknolojik alt yapıya sahip üstün nitelikli genç beyinler kazandırmayı kendisine amaç edinmiş butik bir üniversitedir.

Öğrencisi, öğretim üyesi ve tüm mensupları ile bir bütün oluşturan Çağ Üniversitesi, yüksek düzeyli eğitim-öğretim verme tutkusu içinde olup, adına yakışır bir şekilde, çağdaş eğitim anlayışını esas alarak, gelişmiş batı üniversite standartlarından asla sapmaksızın ve ödün vermeksizin, bu amaca ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır.

Çağ Üniversitesi, öğrencilere sadece bilgiye ulaşma ve onu kullanma yöntemleri veren bir üniversite olmayıp, aynı zamanda sizleri yaşama hazırlayan bir yaşam okuludur. Bu bağlamda, eğitimin bir meslek bilinci ve becerisi dışında, insana neler kazandırabileceği, ders dışı faaliyetlerle ayrıntılı bir şekilde verilmeye çalışılmaktadır. Misyonu doğrultusunda, Ankara ve İstanbul dışında kurulmuş olan tek vakıf üniversitesi olarak, ülkemizin her gün büyüyen genç ve dinamik nüfusuna, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde üne sahip akademik kadrosu ile Amerika ve Avrupa'nın tanınmış üniversiteleri ile işbirliği içinde, üst düzeyde eğitim olanağı sağlamaktadır.

Geçmiş çağlarda, Anadolu'da ilk üniversite kurulan kenti olma özelliğini taşıyan bir bölgede, ilk üniversite olma geleneğini sürdüren Çağ Üniversitesi, Çukurova'nın doğal ve tarihi zenginliklerle bezenmiş bilim, kültür, sanat ve bölgeye has ticaret ve sanayi etkinlikleri ile bilimselliği birleştirerek, sizlerin ufkunuzu genişletecek ve dünyaya açılmanızı sağlayacaktır.

Sevgili gençler, gelin Çağ'ı görün, Çağ'lı olun ve Çağ'ı yakalayın. Hepinize başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Ünal AY

Rektör