Personel Daire Başkanlığı Genel Bilgi

1. Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili çalışma yapması ve önerilerde bulunması, 

2. Tüm akademik ve idari personelin özlük dosyalarının eksiksiz olarak tanzimi ve hazır bulundurulması, 

3. Periyodik Raporların hazırlığıyla ilgili çalışmaların yapılması, 

4. Tüm Personelin izin planlamalarının yapılması ve uygulamaların kontrol edilmesi, 

5. Tüm personelin sağlık işlemlerinin koordine ve takip edilmesi, 

6. Tüm personelin YÖKSİS programına eksiksiz ve zamanında işlenmesi, 

7. Üniversitenin iç ve dış yazışmalarının yapılması, 

8. Tüm personelin işe alınması işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere göre takip edilmesi, 

9. Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının işlemlerinin ve yazışmalarının tüm ilgili birim ve kişilerle koordine edilerek yapılması, 

10. Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen diğer işlemlerle verilecek diğer görevlerin yapılması,