Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

  • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti kişiyi eşsiz bir birey olarak görür ve danışana koşulsuz kabul ve saygı çerçevesinde yaklaşır.
  • Danışmanlık hizmetinde kişinin gönüllülüğü esastır. Danışmanlık hizmeti danışanın özgür iradesi ile başlar ve yine danışanın isteği doğrultusunda sonlandırılır.
  • Görüşmeler gizlilik esasına dayanır. Görüşme boyunca paylaşılan her bilgi gizli tutulmaktadır ve danışanın izni olmadan kimse ile paylaşılmaz.
  • Danışmanlık hizmeti alanında yetkin kişilerce verilir. Bazı durumlarda psikiyatrik ya da başka uzmanların desteği için kişi alanında uzman kişilere yönlendirilebilir.