Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Bu oluşum Çağ Üniversitesi öğrencilerine ve personeline yönelik sağlık hizmetleri çerçevesinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuştur. Öncelikli hedef öğrencilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemektir. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti doğrultusunda öğrencilerin üniversite yaşamı boyunca yaşadıkları stresle baş etme konusunda, ergenlikten yetişkinliğe geçiş döneminde bireyselleşme, kimlik arayışı, sorumluluk artması ya da kişilerarası ilişkiler gibi zorluk yaşadıkları konularda ve ailevi sorunlarla baş edebilmede öğrencilere danışmanlık sağlanmaktadır. Öğrencilerin üniversiteye ve işleyişe uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı ve yaşadıkları sorunlarla başedebilme gücü ve içgörü kazandırmayı hedefler.