Sosyal Bilimler Enstitüsü

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSI-101 Psikolojiye Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
PSI-305 Psikolojide Ana Kuramlar Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
Toplam 0 16
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSI-558 Psikoterapide Klinik Yaklaşımlar Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
PSI-559 Psikoterapi Kuram ve Teknikler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
PSI-576 Sosyal Biliş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
PSI-577 Sosyal Psikoloji Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
PSI-537 Seminer / Dönem Projesi Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 08
PSI-538 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
TOS-500 Ortak Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 21 55
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSI-500 Psikoterapide Klinik Görüşme İlkeleri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
PSI-523 Uygulamalı Sosyal Psikoloji Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
PSI-525 Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
PSI-526 Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Psikopatoloji Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
PSI-536 Psikolojide İstatistiksel Yöntemler Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
PSI-568 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
PSI-545 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
Toplam 21 53
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSI-598 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSI-597 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30