Sosyal Bilimler Enstitüsü

           

PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

Amaç:

Psikoloji Yüksek Lisans programının amacı, öğrencilere etik ilkeler kazandırarak onlara araştırma-uygulama imkanları sağlamak ve böylece öğrenciler için akademik ve uygulama alanında fırsatlar oluşturan yüksek standartlarda genel psikoloji eğitimi vermektir. Bu çerçevede, öğrencilere psikolojinin çeşitli alanlarında derinlemesine bir kuramsal bilgi kazandırılması, araştırma ve eleştirel düşünce becerilerinin geliştirilmesi ve böylece çok kültürlü global bir dünyada ihtiyaç duyulan eğitimli ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir..    

 

 

 

 

Hedefler:

 Psikoloji Yüksek Lisans Programında, öğrenciler psikolojinin temel prensipleri hakkında daha güçlü bir iç görü kazanıp edindikleri bu bilgileri kişisel, profesyonel ve sosyal konulara uygulama becerisi de kazanacaktır. Bu doğrultuda, öğrencilerden kişisel, profesyonel ve akademik alanda sorumluluk kazanmaları beklenmektedir.

 

 

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuş ve onaylanmıştır. Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050YÖK Onayı: 13.04.2005/ 007700

Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise, psikoloji alanında uzmanlaşmanın arttırılması amacıyla YÖK 18.10.2013-65145 sayı 75850160-104.01.03-7686 izni ile kurulmuştur.

Yeterlilik ölçütü

Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir.  Detaylı bilgi için  Çağ Üniversitesinin web sayfasına bakınız.

Özel katılım koşulları

Diğer yurt içi ve uluslararası programlarda yüksek lisans programına başlamış olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün yönetmeliklerine uygun olarak başvurabilirler. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi öğrenci Kabul Koşullarına bakınız.

Özel Öğrenimin tanınması için özel şartlar (formel eğitim, yaygın eğitim ve yaşam boyu eğitim)

Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler ilk dönemlerini tamamladıktan sonra Çağ Üniversitesi'ne geçiş yapabilirler. Geçme notu alınmış olan diğer tüm dersler ve diğer üniversitelerin aynı içeriğe sahip dersleri muafiyet kapsamına alınacaktır.

Yeterlilik kriterleri ve yönetmelikler

Bir öğrencinin Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız notu olmaması koşulu aranır. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne bakınız.

Programın Profili

Yüksek Lisans'ı tamamlayan öğrenciler devlet veya özel sektörlerde görev yapabilirler. Ayrıca devlet veya vakıf üniversitelerinde araştırmacı olarak istihdam edilirler. Öğrenciler isterlerse doktora programlarına devam edebilirler.

Örnek Mezun öğrencilerin Mesleki Profilleri

Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları kamu ve özel sektörde, sivil toplum örgütlerinde ve benzeri diğer kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir.

Daha ileri düzeyde Eğitime Katılım

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, isterlerse doktora programlarına başvurabilirler.

Sınav Şartları Değerlendirme ve Not Verme

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Yüksek lisans derslerinde ayrıca dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de uygulanabilir.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Şartları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. Tezli Yüksek Lisans Programı için öğrencinin tez çalışmasından başarılı olması koşulu aranır.

Çalışma Durumu

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Program  Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şükrü UĞUZ

drsuguz@gmail.com - sukruuguz@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

Avrupa Kredi Transfer Sistemi / Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Jülide İnözü

julideinozu@cag.edu.tr

 

Tel: +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KURUMSAL ÖĞRENME ÇIKTILARI)

Psikoloji Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1. Bilimsel anlamda ileri ve gelişmiş düşünce becerisine sahip olur

2.  Psikolojinin temel uzmanlık alanlarında bilgiye sahip olur.

3. Ulusal ve uluslararası yayımlanan bilimsel çalışmaları takip eder, değerlendirir ve analiz eder.

4. Sahip olduğu kuramsal bilgi ile edindiği yeni bilgi ile arasında bağlantısallık kurar.

5. Çalışma alanına katkı sağlayacak yeni bilimsel araştırma soruları oluşturur.

6. Oluşturduğu bilimsel sorulara uygun araştırma yürütecek, sonuçları analiz edecek yöntemsel bilgi edinir.

7. Psikolojinin etik ilkelerini edinir.

8. Araştırma, uygulama ve mesleki alanlarda bu ilkelere göre hareket eder.

9. Edinmiş olduğu bilgi ve becerileri uygulama alanında kullanabilir.

 

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSI-101 Psikolojiye Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
PSI-201 Gelişim Psikolojisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 08
PSI-203 Psikolojide Yöntem ve Araştırma Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
PSI-305 Psikolojide Ana Kuramlar Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
TOS-500 Ortak Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 3 40
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSI-558 Psikoterapide Klinik Yaklaşımlar Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
PSI-559 Psikoterapi Kuram ve Teknikler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
PSI-537 Seminer / Dönem Projesi Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 08
PSI-538 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
Toplam 12 31
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSI-525 Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
PSI-536 Psikolojide İstatistiksel Yöntemler Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
PSI-568 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
PSI-544 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
PSI-545 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
Toplam 15 37
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSI-598 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSI-597 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
PSI-101 Psikolojiye Giriş

Bu ders psikolojik araştırma, duyum ve algı, bilinç durumları, öğrenme ve bellek gibi temel psikolojik süreçlere bir giriş niteliğindedir. Bu konular davranışçı, bilişsel, psikodinamik ve sosyo-kültürel olmak üzere psikoloji alanındaki temel kuramsal yaklaşımlar bağlamında incelenecektir. Derste bir bilim olarak psikolojinin insan doğası ve davranışını anlamamıza nasıl katkıda bulunduğu vurgulanacaktır. Bu derste, psikoloji bilimine yön veren akımlar, psikoloji kullanılan araştırma yöntemleri temel kuramlar ve psikolojinin uygulama alanları ile ilgili genel bir perspektif kazanması amaçlanmaktaıdr.


PSI-103 Mesleki İngilizce

Bu ders öğrencilerin katılımını engelleyen olumsuz faktörleri en aza indirgemek ve öğrencilerin uluslararası iş alanlarında ve gerçek yaşamlarında kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ders güncel, genel ve gerekli iş İngilizcesi kelimelerini, yapılarını ve öğrencilerinin dinleme ve okuma becerilerini geliştirmeleri için özgün makaleleri ve etkili sunum tekniklerini içerir. Öğrencilerin ingilizce dil bilgilerini geliştirerek, mesleklerinin değişik alanlarında kitap makale okumak, okuduğunu anlayarak tartışabilmek, bu konularla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve alanında etkili sunum becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.


PSI-201 Gelişim Psikolojisi

Gelişim psikolojisi doğumdan ölüme kadar insan gelişinin incelenmesidir. Bireyin fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal olgunluğa ulaşması süreci ve bu konudaki kuramlar üzerinde özelikle durulacaktır.


PSI-203 Psikolojide Yöntem ve Araştırma

Bu ders niteliksel araştırmanın temellerine ve bilim ve uygulamada niteliksel araştırmanın önemine bir giriştir. Dolayısıyla, farklı niteliksel araştırma desenlerinin yanı sıra veri toplama yöntemleri de incelenecektir. Geçerlik, güvenirlik gibi kavramlarla farklı yöntemsel yaklaşımlar bağlamında ahlaki hususlar da tartışılacaktır. Bu derste, öğrencilerin deneysel psikoloji araştırmaları ile tanışıklığının sağlanması ve kendi oluşturdukları hipotezleri uygun araştırma yöntemi ile test etme becerisi kazanmaları amaçlanmıştır.


PSI-305 Psikolojide Ana Kuramlar

Güncel kuramsal yaklaşımların yanı sıra, yapısalcılık, işlevselcilik, davranışçılık, Gestalt ve psikanaliz gibi psikoloji kuramlarının incelenmesi. Öğrencilere modern psikolojinin bilime, insana, dış gerçekliğe bakış açısını ve psikolojik düşünce okullarının aralarındaki ilişkililiği öğretmek.


MAN-505 Türkiye Ekonomisi

Ders sırasında Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak; Cumhuriyet öncesi ve sonrası iktisadi gelişmelerin incelenmesi,  iktisat politikalarının uygulandığı dönemdeki iktisadi, siyasi ve sosyal koşulların anlaşılması  ve ilişkilendirilmesi, iktisadi krizlerin neden ve sonuçlarının değerlendirilmesi, küreselleşme ile Türkiye ekonomisi arasında ilişki kurulması ve geleceğe yönelik dersler çıkarılması.  Türkiye ekonomisini, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında; üretim, istihdam, fiyatlar, yatırımlar, kamu maliyesi, para politikası, dış ticaret,sektörel ilişkiler (tarım, sanayi, enerji, madencilik ve hizmetler) ve planlama yönlerinden ve iktisat politikaları/ analitik olarak inceleyerek bu günkü ve yakın gelecekteki iktisadi gelişmeleri anlamak.


PSI-507 Seminer (Tezli)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Bu derste bilim uzmanlığına hazırlanan adayların tebliğ, makale, rapor, tez, kitap ve diğer akademik çalışmaları daha yetkin şekilde hazırlayabilmelerine yardımcı olacak teorik ve uygulamalı seminerler gerçekleştirilecek; verilen dönem ödevlerinin şekil ve içerik açısından analiz ve redaksiyonu yapılacaktır.


PSI-509 Seminer (Tezsiz)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Bu derste bilim uzmanlığına hazırlanan adayların tebliğ, makale, rapor, tez, kitap ve diğer akademik çalışmaları daha yetkin şekilde hazırlayabilmelerine yardımcı olacak teorik ve uygulamalı seminerler gerçekleştirilecek; verilen dönem ödevlerinin şekil ve içerik açısından analiz ve redaksiyonu yapılacaktır.


IRE-511 Uluslararası Siyasi Ekonomi

Bu ders küresel ekonomik ilişkileri inceler. Ders kapsamında tartışılacak konular, ticaret ve korumacılık, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel kurumların rolü ve performansı, çokuluslu şirketlerin önemi, AB ve NAFTA gibi bölgesel ekonomik entegrasyon çabaları ve Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni ekonomik aktörlerin ortaya çıkmasıdır. Bu dersin amacı, iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini incelemektir. Öğrencilere uluslararası ekonomik sistemin yapısı ve bu yapı ile siyasal kurumların girdiği karmaşık etkileşim süreci hakkında teorik ve pratik bilgi verilecektir.


MAN-511 Dijital Pazarlama

Öğrencilerin, güncel dijital pazarlama trendleri hakkında teorik ve pratik becerilerinin gelişmesinin hedeflendiği bu derste; dijital pazarlama stratejileri, dijital pazarlama karması, dijital platformlarda pazarlama kampanyalarının hazırlanması ,dijital platformlarda pazarlama iletişimi ve küresel bazda kullanılan dijital pazarlama uygulamaları konularına kapsamlı olarak yer verilmektedir. Ayrıca dijital pazarlamanın gelişimi, günümüzdeki durumu, uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri de derste ele alınacaktır.  Süregelen dijitalleşme çağında pazarlamanın temel bileşenleri yeniden şekillenerek teknoloji ile bütünleşmiştir. Bu dersin amacı, öğrencilere dijital pazarlamanın temel kavramları, yöntemleri ve araçları hakkında bilgi sunarak, dijital pazarlama örneklerini analiz etme ve uygulama becerilerini  kazandırmaktır.  


PSI-511 Dönem Projesi

Psikoloji alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.


TDE-518 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - II

Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisine sahip öğrencilerin, üst seviyeli metinleri okuma ve bu metinleri günümüz diline aktarma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunun için, farklı alanlardan seçilmiş bu gibi metinlerin hem dilbilgisel yapı, hem tarihi/kültürel arkaplan okumalarıyla anlambilimsel tahlillerine girişilmelidir.


PSI-520 Endüstri Psikolojisi

Ders kapsamında öğrencilere kişilik ve iş değerler, motivasyon, gruplar ve takımlar, liderlik ve güç ve politika ile çatışma ve müzakere gibi konular ağırlıklı olmak üzere,  Endüstri Psikolojisinin odak konuları üzerinde durulacaktır.  Endüstride en önemli unsurlardan biri olan insanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemenin, insanları anlama ve yönetebilmenin en önemli anahtarı olduğunu ortaya koyarak, insanı anlamak ve onu pozitif olarak yönlendirmenin yollarını psikolojik bir bakış açısıyla ve psikoloji biliminin temel esaslarından faydalanarak öğrencilere açıklamaktır.


IFN-524 Finansal Piyasa Analizi

PSI-525 Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar

Terapi sürecindeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak uyarlanabilecek bütünleşik bir terapi modelinin oluşturulması ve uygulanması konusunda bakış açısının geliştirilmesinin yanı sıra psikoterapide güncel yaklaşımların uygulanması ve bu uygulamaların diğer terapi modelleriyle bütünleştirilmesinin öğretilmesi ile ilgilidir. Bu dersin amacı çağdaş psikoterapileri tanıtmak ve temel bilgiler vermektir. Bu amaçla farklı psikoterapi yöntemleri ve bu terapilerin çeşitli psikolojik bozukluklara uygulanmasında kullanılan teknikler hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca incelen psikoterapi yaklaşımlarının etkinliği üzerinde durulacaktır.


PSI-526 Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Psikopatoloji

Çocuk ve ergen psikopatolojilerinin etiyolojisi ve tedavi yöntemleri farklı perspektifler temel alınarak incelenmektedir. Bu dersin amacı çocuk ve ergen psikopatolojileri üzerine geliştirilen temel teori ve yaklaşımları sunmaktır. Öğrencilerin, çocukluk ve ergenlik süreçlerinde sık karşılaşılan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu, öğrenme güçlüğü, otizm, kaygı bozukluğu gibi problemler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.


PSI-527 Yargısız Farkındalık (MINDFULLNESS)

Farkındalık tekniklerini öğrenmek ve uygulama becerilerini geliştirmek. Bu ders sayesinde öğrenciler farkındalık ilkelerini öğrenecek, kendi aracı uygulamalarını geliştirecek ve ilkeleri günlük hayata uygulayacaklar. Düşünceler, duygular ile ustaca çalışacak stratejileri öğrenirken, şu anki deneyimlerin zihin-beden farkındalığını arttırma kapasitelerini geliştirecekler. Farkındalık, fiziksel ve zihinsel sağlık için faydalı etkiler gösteren ve gelişmekte olan bilim alanındaki teori ve araştırmaları inceleyeceklerdir.


PSI-536 Psikolojide İstatistiksel Yöntemler

Bu ders kapsamında psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemlere yönelik temel bilgiler öğretilmektedir. Temel hipotez test etme ve psikolojik veri analizlerinin yürütülmesinin öğretilmesine ek olarak öğrencilere aşağıdaki istatistiksel testlere dair bilgi verilmektedir: t testi, ANOVA ve parametrik olmayan testler. Öğrenciler bu testlerin temelinde yatan temel ögelerin yanı sıra bu testleri yürütülmesini elle hesaplayarak yapacaklardır. Aynı zamanda öğrenciler bu testleri SPSS istatistik programında yürütmeyi öğreneceklerdir. Bu dersin en temel amacı öğrencilerin istatistiğin temel işlevlerini ve bu işlevler doğrultusunda bu alanda yer alan kavramları, ölçüm birimlerini ve varsayımları, psikoloji alanını kapsayan çeşitli örnekler dahilinde kavramasını sağlamak ve bu sayede öğrencinin çeşitli araştırma desenlerinde hangi istatistik tekniklerinin kullanılacağı ile ilgili altyapısını sağlamlaştırmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda, öğrencilerin temel istatistiksel teknikleri doğru şekilde kullanmaları, uygulamaları ve bu testlerden elde edilen sonuçları raporlama ve yorumlama becerisi geliştirmiş olmaları hedeflenmektedir.


TDE-540 Klasik Dönem Osmanlı Türkçesi - I

Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisine sahip öğrencilerin, üst seviyeli metinleri okuma ve bu metinleri günümüz diline aktarma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunun için, farklı alanlardan seçilmiş bu gibi metinlerin hem dilbilgisel yapı, hem tarihi/kültürel arkaplan okumalarıyla anlambilimsel tahlillerine girişilmelidir.


MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı

Bu ders dış ticaretin finansmanı amacıyla, dış işlemler mevzuatı ve dış ticarette kullanılan belgeler,uluslararası ticarette ödeme ve teslim şekilleri konularını içermektedir. Bu dersin amacı, dış ticaret faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, yurt içi ve yurt dışından kullanılan nakit (TL ve Döviz), gayri nakit ve ayni krediler hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vermek ve finansman sağlama konusunda uygulamaya yönelik beceri kazandırmaktır.


TDE-551 Halkbilimi Kuram, Yöntem ve Teknikleri

IRE-555 Küresel Siyasette Rusya

PSI-557 Psikopatolojide Seçme Konular

Yetişkinlerde görülen farklı psikopatolojilerin etiyolojisi ve tedavi yöntemleri farklı perspektifler temel alınarak incelenmektedir.  Öğrencilerin, Obsesif Kompulsif Bozukluğu, Fobiler gibi sık karşılaşılan psikopatolojiler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmaları ve danışan öyküsü, ruhsal muayane alma ve terapi amacı belirleme gibi konularda temel becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.


PSI-558 Psikoterapide Klinik Yaklaşımlar

Psikoloji alanlarından klinik psikolojinin uygulama alanları, psikopatolojinin tanımı ve psikopatolojik tanımlamalar ve terminoloji ile tanısal değerlendirme yöntemleri, klinik müdahale teknikleri anlatılır. Bu dersin amacı normal ve anormal davranış kavramlarının, ruhsal belirtilerin, ruhsal bozuklukların sınıflandırılması, tanınması, oluş nedenlerinin ve tedavilerinin öğretilmesidir.


PSI-559 Psikoterapi Kuram ve Teknikler

Bu ders etkili görüşmenin ilkeleri, görüşme stratejileri, görüşme becerileri, etkili iletişim örüntüleri gibi konuların tartışılmasına yöneliktir. Bu derste, öğrencilerin etkili iletişim, ve görüşme becerileri ve klinik gözlem konusunda bilgi kazanması amaçlanmaktadır.


PSI-560 Bilişsel Psikoloji

Bu ders, zihinsel süreçlerin incelenmesine olanak tanımakta ve insan bilişsel süreçlerine giriş yapmaktadır. Ele alınan konular arasında algı, dikkat, bellek, kategorizasyon, problem çözme ve karar verme vardır. Bilişsel yaklaşımın tarihini ve temel varsayımlarını anlamak; dikkat, bellek, algı, bilgi kategorizasyonu, dil, problem çözme ve karar verme gibi bazı zihinsel süreçler hakkındaki güncel görgül ve kuramsal bilgiyi sağlamak.


PSI-561 Bilişsel Davranış Terapisinde Temel Kavramlar

PSI-568 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

TDE-569 Oryantalizm

Oryantalizm (Şarkiyatçılık) kavramının ne olduğu, alanı ve yapısı, Silvestre de Sacy ve Ernest Renan gibi batılı ünlü oryantalistler, doğulu ülkelerin yaşam tarzları, batının doğuya bakışı, edebiyattaki oryantalist gezginler ve film sektörü ve batıdaki Türk imgesi tartışılacaktır.


MAN-571 Endüstri 4.0 Uygulamaları

Endüstri 1.0, 2.0, 3.0 ve dördüncü endüstri devrimi olarak da bilinen endüstri 4.0, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilişim sistemleri, büyük veri, modelleme ve simülasyon, akıllı fabrikalar. Bu dersin amacı, endüstrilerin ve endüstriyel süreçlere hakim olan paradigmaların her bir dönemde ne şekilde değiştiği hakkında öğrencileri bilgilendirmek, endüstriyel işletmelere uygulanabilir bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemleri hakkında bir temel oluşturmak, bilgi sistemlerinin işleyiş temelleri ile tasarımları ve işletmelerin veri ihtiyaçlarını yönetebilecek veritabanı uygulamalarının analizi, tasarımı ve geliştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktır.


PSI-578 Kültürel Psikoloji

İnsan gelişim sürecini ve bu süreçte davranışlarını kültürel bağlamda anlamak ve açıklayabilmek, kültürel psikoloji alanında çalışmaları incelemek, kültürel psikoloji alanında araştırma planlama ve metodoloji konularını içermektedir. Bu ders, öğrencilere insan gelişimi ve davranışının kültürel bağlamının derinlemesine incelenmesi; kültürel ve kültürler arası bir perspektiften psikolojik teori ve bilginin eleştirel bir değerlendirmesine ilişkin bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlamaktadır.


MAN-580 Müşteri İlişkileri Yönetimi

MAN-582 Sanal Dünyalar

MAN-583 Sürdürülebilirlik

MAN-584 Dünya Ekonomisi

MAN-585 İşletmecilikte Yeni Teknolojiler

MAN-586 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

PSI-587 Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Öğrenme

MAN-589 Gönüllülük Çalışmaları

PSI-589 Eleştirel Düşünme

MAN-590 İşletme Simulasyonu

MAN-591 Örgütsel Davranış

İşletmelerdeki sosyal ve psikolojik sorunlar, insan ve endüstri üzerindeki etkileri ve çözüm yolları, personel seçme, eğitme ve değerlendirme, grup dinamikleri ve gruplar arası sorunlar, güdüleme, önderlik, karar verme ve iletişimde psikolojik sorunlar, rol, statü, otorite, örgütsel çatışma, stres ve yönetim.


MAN-593 İşletmelerde BIG DATA Uygulamaları

PSI-597 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


PSI-598 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


Zorunlu Dersler

 

 

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PSİ 501

Ölçek Geliştirme

X

-

X

X

X

-

-

-

X

PSİ 503

Çok Değişkenli İstatistikler

X

-

X

X

-

X

-

-

-

PSİ 502

Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme

X

-

X

X

-

X

X

-

-

PSİ 532

Seminer

X

X

X

-

X

X

-

X

-

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı / 8

4

1

4

3

2

3

1

1

1

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi      

%57

%14

%57

%43

%29

%43

%14

%14

%14

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PSİ 510

Klinik Psikolojide Seçme Konular

-

X

X

X

-

X

X

X

X

PSİ 511

Kişilik Kuramları

-

X

X

X

-

-

-

-

-

PSİ 512

Sosyal Biliş

-

X

X

X

X

X

-

-

-

PSİ 513

Sosyal Psikolojide Çağdaş Yaklaşımlar

-

X

X

X

X

-

-

-

X

PSİ 514

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular

-

X

X

X

X

-

X

X

-

PSİ 515

Adli Psikoloji

-

X

X

X

X

-

X

X

X

PSİ 516

Gruplararası Süreçlere Çağdaş Yaklaşımlar

-

X

X

X

-

-

-

-

X

PSİ 517

İletişim Psikolojisi

-

X

X

X

-

-

-

-

X

PSİ 518

Öğrenme Psikolojisi

-

X

X

-

X

X

X

X

X

PSİ 519

Varoluşçu Terapiler

-

X

X

-

-

-

X

X

X

PSİ 520

Kişilerarası İlişkilere Çağdaş Yaklaşımlar

-

X

X

-

X

-

-

-

-

PSİ 521

Toplumsal Cinsiyete Çağdaş Yaklaşımlar

-

X

X

-

X

-

-

-

-

PSİ 525

Çocuk ve İletişim

-

X

X

X

-

-

-

-

X

PSİ 527

Endüstri Psikolojisinde Seçme Konular

-

X

X

X

X

-

X

X

X

 

PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSLER

PSİKOLOJİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2019 -2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI “GÜZ” DÖNEMİ (1.DÖNEMİ İÇİN)

Kodu

Dersin Adı

Türü

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

PO7

PO8

PSİ305

Psikolojide Ana Kuramlar

S

   X

   

X

 

X

X

X

PSİ201

Gelişim  Psikolojisi

S

     

X

   

X

X

PSİ203

Psikolojide Yöntem ve Araştırma

S

X

X

X

X

X

X

X

X

PSİ101

Psikolojiye Giriş

S

X

X

X

X

X

 

X

X

PSİ507

Seminer

Z

 

X

 

X

 

X

X

X

PSİ511

Dönem Projesi

Z

X

X

X

X

X

 

X

X

PSİ560

Bilişsel Psikoloji

S

X

X

X

PSİ520

Endüstri Psikolijisi

S

X

X

X

PSİ558

Psikoterapide Klinik Yaklaşımlar

Z

X

X

PSİ559

Psikoterapide Kuram ve Teknikler

Z

X

X

X

 

PSİKOLOJİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2019 -2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI “BAHAR” DÖNEMİ (2.DÖNEMİ İÇİN)

Kodu

Dersin Adı

Türü

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

PO7

PO8

PSİ525

Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar

Z

X

 

X

X

 

X

X

X

PSİ526

Çocuklu ve Ergenlik Döneminde Psikopatoloji

S

X

X

 

X

X

 

X

X

    PSİ527

Yargısız Farkındalık (Mindfullness)

S

X

 

X

X

 

X

X

X

Z: Zorunlu S: Seçmeli

 PSİKOLOJİ TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TYYÇ&PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ PSİKOLOJİ Temel Alanı Yeterlilikleri

Psikoloji Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Psikoloji lanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

 X

X

X

X

     

 

 

 

2. Psikolojinin temel uzmanlık alanlarında bilgiye sahip olur.

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1- Psikoloji alanındaki bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

   

X

 

X

X

 

 

 

 

3. Ulusal ve uluslararası yayımlanan bilimsel çalışmaları takip eder, değelendirir ve analiz eder.

5. Çalışma alanına katkı sağlayacak yeni bilimsel araştırma soruları oluşturur

6. Oluşturduğu bilimsel sorulara uygun araştırma yürütecek, sonuçları analiz edecek yöntemsel bilgi edinir

2-Karar, uygulama ve davranışlarında psikolojiye ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

         

X

X

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Psikoloji alanında konularda araştırma ve çalışma yapar.

     

X

X

X

     

 

 1. Bilimsel anlamda ileri ve gelişmiş düşünce becerisine sahip olur

4. Sahip olduğu kuramsal bilgi ile edindiği yeni bilgi ile arasında bağlantısallık kurar

7. Psikolojinin etik ilkelerini edinir

8. Araştırma, uygulama ve mesleki alanlarda bu ilkelere göre hareket eder

9. Edinmiş olduğu bilgi ve becerileri uygulama alanında kullanabilir.

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

         

X

X

X

X

 

3- Psikoloji bilgisini kullanarak Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

     

X

   

X

X

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

X

   

X

X

     

 

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

   

X

 

X

X

   

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

       

X

X

   

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

     

X

X

X

   

 

 

 

               

 

 

 

               

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Psikoloji ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

           

X

X

 

 

2- Paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

     

X

       

 

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

       

X

X

 

 

 

 

4-Psikolojinin uygulama alanlarıyla ilgili eleştirel düşünür.

X

   

X

         

 

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

         

X

 X

 

 

Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
PSI-201 Gelişim Psikolojisi 0-0-0 08
PSI-525 Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar 3-0-3 08
PSI-558 Psikoterapide Klinik Yaklaşımlar 3-0-3 08
PSI-559 Psikoterapi Kuram ve Teknikler 3-0-3 08
PSI-597 Tez 0-0-0 30
PSI-598 Tez 0-0-0 30
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
PSI-101 Psikolojiye Giriş 0-0-0 08
PSI-203 Psikolojide Yöntem ve Araştırma 0-0-0 08
PSI-305 Psikolojide Ana Kuramlar 0-0-0 08
PSI-536 Psikolojide İstatistiksel Yöntemler 3-0-3 08
PSI-568 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3-0-3 07
PSI-537 Seminer / Dönem Projesi 0-0-0 08
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
PSI-538 Seçmeli 0-0-0 07
TOS-500 Ortak Seçmeli 3-0-3 08
PSI-544 Seçmeli 3-0-3 07
PSI-545 Seçmeli 3-0-3 07