Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amaç ve Hedefler

Psikoloji Yüksek Lisans programının amacı, öğrencilere etik ilkeler kazandırarak onlara araştırma-uygulama imkanları sağlamak ve böylece öğrenciler için akademik ve uygulama alanında fırsatlar oluşturan yüksek standartlarda genel psikoloji eğitimi vermektir. Bu çerçevede, öğrencilere psikolojinin çeşitli alanlarında derinlemesine bir kuramsal bilgi kazandırılması, araştırma ve eleştirel düşünce becerilerinin geliştirilmesi ve böylece çok kültürlü global bir dünyada ihtiyaç duyulan eğitimli ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Psikoloji Yüksek Lisans Programında, öğrenciler psikolojinin temel prensipleri hakkında daha güçlü bir iç görü kazanıp edindikleri bu bilgileri kişisel, profesyonel ve sosyal konulara uygulama becerisi de kazanacaktır. Bu doğrultuda, öğrencilerden kişisel, profesyonel ve akademik alanda sorumluluk kazanmaları beklenmektedir.

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuş ve onaylanmıştır. Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050YÖK Onayı: 13.04.2005/ 007700

Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise, psikoloji alanında uzmanlaşmanın arttırılması amacıyla YÖK 18.10.2013-65145 sayı 75850160-104.01.03-7686 izni ile kurulmuştur.

Yeterlilik ölçütü

Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir.  Detaylı bilgi için  Çağ Üniversitesinin web sayfasına bakınız.

Özel katılım koşulları

Diğer yurt içi ve uluslararası programlarda yüksek lisans programına başlamış olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün yönetmeliklerine uygun olarak başvurabilirler. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi öğrenci Kabul Koşullarına bakınız.

Özel Öğrenimin tanınması için özel şartlar (formel eğitim, yaygın eğitim ve yaşam boyu eğitim)

Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler ilk dönemlerini tamamladıktan sonra Çağ Üniversitesi'ne geçiş yapabilirler. Geçme notu alınmış olan diğer tüm dersler ve diğer üniversitelerin aynı içeriğe sahip dersleri muafiyet kapsamına alınacaktır.

Yeterlilik kriterleri ve yönetmelikler

Bir öğrencinin Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız notu olmaması koşulu aranır. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne bakınız.

Programın Profili

Yüksek Lisans'ı tamamlayan öğrenciler devlet veya özel sektörlerde görev yapabilirler. Ayrıca devlet veya vakıf üniversitelerinde araştırmacı olarak istihdam edilirler. Öğrenciler isterlerse doktora programlarına devam edebilirler.

Örnek Mezun öğrencilerin Mesleki Profilleri

Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları kamu ve özel sektörde, sivil toplum örgütlerinde ve benzeri diğer kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir.

Daha ileri düzeyde Eğitime Katılım

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, isterlerse doktora programlarına başvurabilirler.

Sınav Şartları Değerlendirme ve Not Verme

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Yüksek lisans derslerinde ayrıca dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de uygulanabilir.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Şartları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. Tezli Yüksek Lisans Programı için öğrencinin tez çalışmasından başarılı olması koşulu aranır.

Çalışma Durumu

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Program  Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şükrü UĞUZ

drsuguz@gmail.com - sukruuguz@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

Avrupa Kredi Transfer Sistemi / Erasmus Koordinatörü

Gül KULAK                          
gulkulak@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

Program Çıktıları (PÇ)  

1. Bilimsel anlamda ileri ve gelişmiş düşünce becerisine sahip olur

2. Psikolojinin temel uzmanlık alanlarında bilgiye sahip olur.

3. Ulusal ve uluslararası yayımlanan bilimsel çalışmaları takip eder, değerlendirir ve analiz eder.

4. Sahip olduğu kuramsal bilgi ile edindiği yeni bilgi ile arasında bağlantısallık kurar

5. Çalışma alanına katkı sağlayacak yeni bilimsel araştırma soruları oluşturur

6. Oluşturduğu bilimsel sorulara uygun araştırma yürütecek, sonuçları analiz edecek yöntemsel bilgi edinir

7. Psikolojinin etik ilkelerini edinir

8. Araştırma, uygulama ve mesleki alanlarda bu ilkelere göre hareket eder

9. Edinmiş olduğu bilgi ve becerileri uygulama alanında kullanabilir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSI-101 Psikolojiye Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
PSI-201 Gelişim Psikolojisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 08
PSI-203 Psikolojide Yöntem ve Araştırma Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 06
PSI-305 Psikolojide Ana Kuramlar Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
Toplam 0 30
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSI-206 Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazma Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
PSI-302 Klinik Psikolojisi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
PSI-507 Seminer (Tezli) Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
PSI-509 Seminer (Tezsiz) Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
PSI-510 Ölçek Geliştirme Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
PSI-511 Dönem Projesi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 08
PSI-512 Sosyal Biliş Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
PSI-513 Klinik Psikopatoloji Uzmanlık-Alan Dersleri Seçmeli 3-0-3 08
PSI-514 Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
PSI-516 Gruplararası Süreçlere Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
PSI-517 Psikoterapide Görüşme Teknikleri- 2 Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
PSI-521 Toplumsal Cinsiyete Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
PSI-528 Endüstri Psikolojisinde Seçme Konular Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
PSI-530 İletişim Psikolojisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
PSI-532 Kişilik Kuramları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
PSI-535 Psikoterapi Uygulamaları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
PSI-539 Bilişsel Sinir Bilim Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
PSI-540 Kişilerarası İlişkilere Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
PSI-541 Klinik Psikoloji Uygulamaları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
PSI-549 Klinik Psikolojide Güncel Konular Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
PSI-550 Sosyal Psikoloji Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
PSI-551 Psikoterapi Kuramları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
PSI-552 Kritik Dönemlerinde Çocuk ve Psikoloji Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
PSI-553 Psikolojide İstatistiksel Yöntemler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
Toplam 60 175
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSI-501 Klinik Psikolojide Seçme Konular Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
PSI-502 Çocuk ve İletişim Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
PSI-503 Psikolojik Testler ve Uygulamaları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
PSI-504 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
PSI-505 İleri Gelişim Psikolojisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
PSI-508 Çok Değişkenli İstatistikler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
PSI-511 Çok Değişkenli İstatistikler Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
PSI-514 Kognitif Psikoloji Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
PSI-518 Psikoterapide Görüşme Teknikleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
PSI-519 Varoluşçu Terapiler Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
PSI-520 Endüstri Psikolojisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
PSI-522 İstatistiksel Teknikler Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
PSI-524 İleri ve Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
PSI-529 Adli Psikoloji Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
PSI-542 Öğrenme Psikolojisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
Toplam 45 100
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSI-598 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSI-597 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
PSI-101 Psikolojiye Giriş

Bu ders psikolojik araştırma, duyum ve algı, bilinç durumları, öğrenme ve bellek gibi temel psikolojik süreçlere bir giriş niteliğindedir. Bu konular davranışçı, bilişsel, psikodinamik ve sosyo-kültürel olmak üzere psikoloji alanındaki temel kuramsal yaklaşımlar bağlamında incelenecektir. Derste bir bilim olarak psikolojinin insan doğası ve davranışını anlamamıza nasıl katkıda bulunduğu vurgulanacaktır. Bu derste, psikoloji bilimine yön veren akımlar, psikoloji kullanılan araştırma yöntemleri temel kuramlar ve psikolojinin uygulama alanları ile ilgili genel bir perspektif kazanması amaçlanmaktaıdr.


PSI-201 Gelişim Psikolojisi

Gelişim psikolojisi doğumdan ölüme kadar insan gelişinin incelenmesidir. Bireyin fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal olgunluğa ulaşması süreci ve bu konudaki kuramlar üzerinde özelikle durulacaktır.


PSI-203 Psikolojide Yöntem ve Araştırma

Bu ders niteliksel araştırmanın temellerine ve bilim ve uygulamada niteliksel araştırmanın önemine bir giriştir. Dolayısıyla, farklı niteliksel araştırma desenlerinin yanı sıra veri toplama yöntemleri de incelenecektir. Geçerlik, güvenirlik gibi kavramlarla farklı yöntemsel yaklaşımlar bağlamında ahlaki hususlar da tartışılacaktır. Bu derste, öğrencilerin deneysel psikoloji araştırmaları ile tanışıklığının sağlanması ve kendi oluşturdukları hipotezleri uygun araştırma yöntemi ile test etme becerisi kazanmaları amaçlanmıştır.


PSI-206 Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazma

Bu ders psikolojide araştırma yöntemlerine bir giriştir. Bu dersin hedefi bir araştırmanın nasıl planlandığı, yapıldığı, yayınlandığı ve tartışıldığını anlamaktır. Bu derste, deneysel desen bilgisi, istatistiğin uygulanması, rapor yazma ve araştırmanın etik boyutu gibi genel psikolojik araştırma becerileri üzerinde durulacaktır. Bu derste anlatılan konuları anlayan bir öğrenci diğerleri tarafından anlatılan araştırmaların doğruluğunu değerlendirme, kendi araştırma desenini yapabilme, veri toplama ve analiz edebilme, APA standartlarına uygun rapor yazabilme ve sözel olarak araştırmasını sunabilme becerilerini kazanacaktır. Bu derste, öğrencilerin bilimsel düşüncenin altında yatan mantıksal-pozitivist bakış açısını kavramaları ve bilimsel araştırma süreci ile ilgili temel kavramları kazanmaları amaçlanmaktadır.


PSI-302 Klinik Psikolojisi

Klinik psikoloji ile ilgili temel konu ve araşıtrma sonuçlarını kavrayabilecek, uygulamalarıyla ilgili profesyonel etik konularını kavrayabilecek, çeşitliliğe sosyokültürel farkındalık ve hassasiyet geliştirebilecek, okal düzlemde klinik uygulamalara teme bakış açıları geliştirebilecektir. Bu dersin amacı klinik psikoloji ile ilgili temel konsept, teori, yöntem, beceri ve uzmanlık konularını dersi alan öğrencilere kazandırabilmektir. Bu ders klinik psikoloji alanına kapsamlı ve yoğun bir bakış açısı sağlar. Dersle ilgili temel konular şu şekildedir : (1) klinik psikoloji alanının geçmişi, şimdiki durumu ve gelecek yönelimleri, (2) alanla ilgili temel konular, ve tartışmalar, (3) tanı ve değerlendirmeye yönelik metot ve sonular, (4) bilimsel görüşme teknikleri ve uygulamaları (5) Klinik psikolojide özel alanlar ve konular ve  (6) okul başarısına yönelik uygulamalar. Psikoloji alanlarından klinik psikolojinin uygulama alanları, psikopatolojinin tanımı ve psikopatolojik tanımlamalar ve terminoloji ile tanısal değerlendirme yöntemleri, klinik müdahale teknikleri anlatılır. Bu dersin amacı klinik psikoloji tanımını, ilgi alanını, bu alana ait kavramları, terminolojiyi, kuramları, psikopatolojiyi, tanısal değerlendirme becerilerini ve klinik müdahaleleri tanıtmaktır.


PSI-305 Psikolojide Ana Kuramlar

Güncel kuramsal yaklaşımların yanı sıra, yapısalcılık, işlevselcilik, davranışçılık, Gestalt ve psikanaliz gibi psikoloji kuramlarının incelenmesi. Öğrencilere modern psikolojinin bilime, insana, dış gerçekliğe bakış açısını ve psikolojik düşünce okullarının aralarındaki ilişkililiği öğretmek.


PSI-501 Klinik Psikolojide Seçme Konular

Bu ders kapsamında klinik psikolojinin temel kavramlarının yanı sıra klinik psikoloji alanındaki güncel gelişmeler tartışılacak ve klinik psikolojinin uygulama alanları ele alınacaktır.


PSI-502 Çocuk ve İletişim

Bu dersi aldıktan sonra öğrenciler, kültürel ve toplumsal yaşantıda çocuğun önemini vurgular, çocuğun büyüme ve gelişme özelliklerine göre iletişim türlerini açıklar, çocuklarla nasıl iletişim kurulacağını bilir, medyada çocuğun kullanımı – çocuğun medyayı kullanmasını bilirle, temel çocuk haklarını, yasal düzenlemeleri bilir, çocuklarla çalışmanın önemini kavrar.


PSI-503 Psikolojik Testler ve Uygulamaları

Psikolojik Testler ve Uygulamaları Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zeka testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi. Psikolojide kullanılan testler  ve ölçme ilke ve yöntemlerini  öğrencilere kazandırmak


PSI-504 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme

Bu derste ölçme kavramı üzerinde durularak psikolojide sıklıkla kullanılan kişilik, performans ve tutum ölçeklerinin nasıl geliştirildiği, bu ölçeklerin nasıl uygulanabileceği ve bu ölçeklerden elde edilen sonuçların nasıl yorumlanabileceği tartışılacaktır. Böylece, norm ve adaptasyon çalışmaları, ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliklerinin nasıl değerlendirileceği, ölçme ile ilgili yanlılıklar ele alınacaktır.


PSI-505 İleri Gelişim Psikolojisi

Yaşamın başlangıcından ileri yaşlılık yıllarına kadar bedensel, motor, bilişsel, duygusal, ahlaki ve toplumsal yönlerden insanın geçirdiği normal gelişim aşamalarının ve bu aşamalarda ortaya çıkabilecek sorunların incelenmesi, gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, çocukluk döneminin biyo-psiko, sosyal ve kültürel boyutu ile ana-baba çocuk etkileşiminin incelenmesi, erinlik ve ergenlik dönemlerine ilişkin; biyo-psiko, sosyal ve kültürel boyutu ile kişilik gelişiminin incelenmesi, genç yetişkinlik ile orta yaşlılık ve yaşlılık dönemlerini sosyo- kültürel ve Bedensel ve duyusal gelişiminin incelenmesi konu edinilmiştir.


PSI-507 Seminer (Tezli)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Bu derste bilim uzmanlığına hazırlanan adayların tebliğ, makale, rapor, tez, kitap ve diğer akademik çalışmaları daha yetkin şekilde hazırlayabilmelerine yardımcı olacak teorik ve uygulamalı seminerler gerçekleştirilecek; verilen dönem ödevlerinin şekil ve içerik açısından analiz ve redaksiyonu yapılacaktır.


PSI-508 Çok Değişkenli İstatistikler


PSI-509 Seminer (Tezsiz)

Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Bu derste bilim uzmanlığına hazırlanan adayların tebliğ, makale, rapor, tez, kitap ve diğer akademik çalışmaları daha yetkin şekilde hazırlayabilmelerine yardımcı olacak teorik ve uygulamalı seminerler gerçekleştirilecek; verilen dönem ödevlerinin şekil ve içerik açısından analiz ve redaksiyonu yapılacaktır.


PSI-510 Ölçek Geliştirme

Bu derste ölçeklerin altında yatan kuramsal ve istatistiksel yaklaşımlar ele alınarak ölçeklerin geçerliliği, güvenilirliği ve ölçek geliştirme süreci ile ilgili derinlemesine tartışmalar yürütülecektir. Ders sürecince, öğrenciler kendi ilgilendikleri alan ile ilgili olarak kendi ölçme araçlarını geliştirecek, bu ölçme aracı için geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yürütecektir.


PSI-511 Dönem Projesi

Psikoloji alanında yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Dersin içeriği kapsamlı bir deneme, eleştirel bir rapor, uygulamaya dönük bir proje, deneysel bir çalışma olabilir. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.


PSI-511 Çok Değişkenli İstatistikler

Ders kapsamında çok değişkenli istatistiksel analizlerin kullanıldığı alanlar, bu analiz tekniklerinin altında yatan varsayımlar ve bu varsayımların test edilmesi konularında kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Böylece, Psikolojide sıklıkla kullanılan varyans analizi modelleri, regresyon modelleri, faktör analizi, güvenilirlik analizi gibi çok değişkenli istatistik tekniklerinin bilgisayar uygulamaları üzerinde durulacaktır.


PSI-512 Sosyal Biliş

Bu ders kapsamında sosyal dünyanın ne şekilde algılandığı, bu algının otomatikleşmiş ve bilinçli süreçler ile biçimlendirilmesi, söz konusu algısal ve bilişsel süreçlerin davranışsal çıktıları üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, atıflar, sosyal kategorileme, açık ve örtük tutumlar gibi konular tartışılacaktır.


PSI-513 Klinik Psikopatoloji

Psikoloji alanlarından klinik psikolojinin uygulama alanları, psikopatolojinin tanımı ve psikopatolojik tanımlamalar ve terminoloji ile tanısal değerlendirme yöntemleri, klinik müdahale teknikleri anlatılır. Bu dersin amacı normal ve anormal davranış kavramlarının, ruhsal belirtilerin, ruhsal bozuklukların sınıflandırılması, tanınması, oluş nedenlerinin ve tedavilerinin öğretilmesidir.


PSI-514 Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular

Yaşam boyu gelişim yaklaşımı çerçevesinde gelişime yön veren biyolojik, psikolojik ve sosyal süreçlerin ele alınacağı bu derste çağdaş ve klasik yaklaşımlar karşılaştırmalı olarak tartışılarak bütünsel bir yaklaşımla insan gelişimine odaklanılacak ve bu tartışmalar Gelişim Psikolojisinin uygulama alanları ile ilişkilendirilecektir.


PSI-514 Kognitif Psikoloji


PSI-516 Gruplararası Süreçlere Çağdaş Yaklaşımlar

Bu ders kapsamında gruplararası süreçlerin doğası, gruplararası ilişkileri biçimlendiren sosyal-bağlamsal faktörler, bu faktörler tarafından biçimlendirilen gruplararası süreçlerin sonuçları olarak önyargılar, kalıpyargılar ve ayrımcı davranışlar incelenecektir.


PSI-517 Psikoterapide Görüşme Teknikleri- 2

Bu ders etkili görüşmenin ilkeleri, görüşme stratejileri, görüşme becerileri, etkili iletişim örüntüleri gibi konuların tartışılmasına yöneliktir. Bu derste, öğrencilerin etkili iletişim, ve görüşme becerileri ve klinik gözlem konusunda bilgi kazanması amaçlanmaktadır.


PSI-518 Psikoterapide Görüşme Teknikleri

Bu ders etkili görüşmenin ilkeleri, görüşme stratejileri, görüşme becerileri, etkili iletişim örüntüleri gibi konuların tartışılmasına yöneliktir. Bu derste, öğrencilerin etkili iletişim, ve görüşme becerileri ve klinik gözlem konusunda bilgi kazanması amaçlanmaktadır.


PSI-519 Varoluşçu Terapiler

Bu ders kapsamında öznellik, bireysellik, sorumluluk, özgürlük, bunaltı gibi kavramlar Kierkegaard, Heideger, Sartre, Nietzsche’nin varoluşçu görüşleri çerçevesinde tartışılacak ve bu varoluşçu temaların psikoloji ve psikoterapideki uzantıları Rollo May ve Victor Frankl’ın görüşleri çerçevesinde tanıtılacaktır.


PSI-520 Endüstri Psikolojisi

Ders kapsamında öğrencilere kişilik ve iş değerler, motivasyon, gruplar ve takımlar, liderlik ve güç ve politika ile çatışma ve müzakere gibi konular ağırlıklı olmak üzere,  Endüstri Psikolojisinin odak konuları üzerinde durulacaktır.  Endüstride en önemli unsurlardan biri olan insanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemenin, insanları anlama ve yönetebilmenin en önemli anahtarı olduğunu ortaya koyarak, insanı anlamak ve onu pozitif olarak yönlendirmenin yollarını psikolojik bir bakış açısıyla ve psikoloji biliminin temel esaslarından faydalanarak öğrencilere açıklamaktır.


PSI-521 Toplumsal Cinsiyete Çağdaş Yaklaşımlar

Toplumsal cinsiyet kavramının tarihsel ve sosyal-yapısal kökenlerinin inceleneceği bu ders kapsamında, cinsiyet ile ilgili mitsel inanışlar, cinsiyet ayrımcılığı ve çelişik duygulu cinsiyetçilik kavramlarına yer verilecektir.


PSI-522 İstatistiksel Teknikler


PSI-524 İleri ve Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler


PSI-528 Endüstri Psikolojisinde Seçme Konular

Bu derste Endüstri/Örgüt Psikolojisindeki uygulamalar, örgütsel bağlılık ve motivasyon, örgütlerde öğrenme ve liderlik, örgüt kültürü ve örgütlerde rekabet konuları kuramsal tartışmalar ve uygulamalardan örneklerle ele alınacaktır.


PSI-529 Adli Psikoloji

Bu ders kapsamında suçun oluşması, suç durumunun soruşturulması, suçlu (şüpheli) ve mağdurların değerlendirilmesi, mağduriyet durumu ve çıktıları ile hükümlülerin rehabilitasyonlarında psikolojik kuram ve yöntemlerin nasıl kullanılabileceği tartışılacaktır.


PSI-530 İletişim Psikolojisi

İletişim sürecinin bir bütün olarak ele alınacağı bu derste, iletişim süreci, kişilerarası iletişimi bozan faktörler, iletişim çatışmaları ve etkili iletişim konuları ile birlikte modern dünyada medya, sosyal ağlar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin kişilerarası iletişim açısından çıktıları incelenecektir.


PSI-532 Kişilik Kuramları

Klasik ve çağdaş kişilik kuramlarının ele alınacağı bu derste, kişilik kavramı, kişilik ile ilgili farklı kuramsal yaklaşımların karşılaştırılması, kişilik kuramlarının psikopatolojide ve psikoterapideki yansımaları tartışılacaktır.


PSI-535 Psikoterapi Uygulamaları

PSI-539 Bilişsel Sinir Bilim

Bu ders dikkat, vizyon, dil, motor kontrol, navigasyon ve hafızayı destekleyen bilişsel ve bilişsel süreçleri kapsar. Ayrıca temel nöroanatomiyi, fonksiyonel görüntüleme tekniklerini ve bilişsel davranış ölçümlerini tanıtır ve bilişin beyin temelleri hakkındaki çıkarımların yapıldığı yöntemleri tartışır. Kurs, öğrencilere gördüğümüz, düşünürken, duyduğumuzda, hatta rüya gördüğümüzde beynimizde neler olduğu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayan teknikler ve bulgular sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu ders fMRI gibi son teknolojik gelişmeler hakkında bilgi içerir.


PSI-540 Kişilerarası İlişkilere Çağdaş Yaklaşımlar

Bu ders kapsamında kişilerarası ilişkiler literatürüne yön veren çağdaş yaklaşımlar tartışılarak, yakın ilişkilerin doğası, aşk kuramları, yetişkin bağlanma modelleri, eş seçimi ve cinsellik, kişilerarası ilişkileri yönlendiren evrimsel süreçler ele alınacaktır.


PSI-541 Klinik Psikoloji Uygulamaları

Bu ders klinik psikoloji alanına kapsamlı ve yoğun bir bakış açısı sağlar. Dersle ilgili temel konular şu şekildedir : (1) klinik psikoloji alanının geçmişi, şimdiki durumu ve gelecek yönelimleri, (2) alanla ilgili temel konular, ve tartışmalar, (3) tanı ve değerlendirmeye yönelik metot ve sonular, (4) bilimsel görüşme teknikleri ve uygulamaları (5) Klinik psikolojide özel alanlar ve konular ve  (6) okul başarısına yönelik uygulamalar. Bu dersin amacı klinik psikoloji ile ilgili temel konsept, teori, yöntem, beceri ve uzmanlık konularını dersi alan öğrencilere kazandırabilmektir.


PSI-542 Öğrenme Psikolojisi

Çağrışımsal öğrenme ile birlikte bilişsel öğrenmenin ele alınacağı bu ders kapsamında, pekiştireç tarifeleri ve bu tarifelerin uygulanması, öğrenme ve bellek arasındaki ilişkiler, öğrenme üzerinde çevresel etkiler, dikkat ve motivasyon konuları tartışılacaktır.


PSI-549 Klinik Psikolojide Güncel Konular

PSI-550 Sosyal Psikoloji

Bu ders kim olduğumuz, diğerlerinin ve içinde bulunduğumuz grupların kişiliğimizi ve kendiliğimizi nasıl şekillendirdiği ve sosyal varlıklar olarak etkileşimlerimiz hakkındadır. Ancak, etkileşim varlıklar arasında bir süreç, iki taraflı bir yoldur. Dolayısıyla, yalnızca bizim nasıl etrafımızdaki dünya tarafından şekillendiğimiz değil, bizim etrafımızdakileri ve içinde bulunduğumuz grupları nasıl şekillendirdiğimiz üzerinedir. Bu derste, öğrencilerin temel sosyal psikoloji kuramlarını kavraması, bir "sosyal hayvan" olarak bireyin davranışları ile toplumsal olgular arasındaki ilişkiye yönelik eleştirel bir bakış açısı kazanması amaçlanmıştır.


PSI-551 Psikoterapi Kuramları

Güncel kuramsal yaklaşımların yanı sıra, yapısalcılık, işlevselcilik, davranışçılık. Geştalt ve psikanaliz gibi psikoloji kuramlarının incelenmesi. Öğrencilere modern psikolojinin bilime, insana, dış gerçekliğe bakış açısını ve psikolojik yaklaşımların davranış bozukluklarına yönelik olarak önerdikleri teknikleri öğretmek.


PSI-552 Kritik Dönemlerinde Çocuk ve Psikoloji

Bu ders kapsamında çocukluk döneminde görülen bozuklukların ortaya çıkma ve devam etme mekanizmalarında rol oynayan çoklu faktörler, çeşitli kuramsal yaklaşımların çocuk psikopatolojisine bakış açıları, çocukluk döneminde görülen bozuklukların tanısal, epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri ve çocukluk dönemi bozukluklarının değerlendirme ve tedavisinde kullanılabilecek yaklaşımlar ele alınacaktır. Bu derste, öğrencilerin temel sosyal psikoloji kuramlarını kavraması, bir "sosyal hayvan" olarak bireyin davranışları ile toplumsal olgular arasındaki ilişkiye yönelik eleştirel bir bakış açısı kazanması amaçlanmıştır.


PSI-553 Psikolojide İstatistiksel Yöntemler

Temel İstatistik Kavramlar, değişken tipleri, tanımlayıcı istatistikler, normal dağılım istatistiklere ait örnekleme dağılımları, hipotez kavramı ve hata tipleri, parametrik ve parametrik olmayan yöntemler. Öğrencilere, temel istatistiksel sorunları kendi başına çözebilme, yorumlayabilme ve kendi alanındaki literatürde yer alan istatistiksel çözümlemeleri kavrayıp eleştirel olarak yorumlayabilme becerisi kazandırılmaya çalışılır.


PSI-597 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


PSI-598 Tez

Bu derste öğrencilere tez yazmada uygulanması gereken usuller (tez yazma planı) gösterilecek ve yapacakları çalışmaları için gerekli ve doğru tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin kaynakların kullanımı, tez yazma usulü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.


Zorunlu Dersler

 

 

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PSİ 501

Ölçek Geliştirme

X

-

X

X

X

-

-

-

X

PSİ 503

Çok Değişkenli İstatistikler

X

-

X

X

-

X

-

-

-

PSİ 502

Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme

X

-

X

X

-

X

X

-

-

PSİ 532

Seminer

X

X

X

-

X

X

-

X

-

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı / 8

4

1

4

3

2

3

1

1

1

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi      

%57

%14

%57

%43

%29

%43

%14

%14

%14

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PSİ 510

Klinik Psikolojide Seçme Konular

-

X

X

X

-

X

X

X

X

PSİ 511

Kişilik Kuramları

-

X

X

X

-

-

-

-

-

PSİ 512

Sosyal Biliş

-

X

X

X

X

X

-

-

-

PSİ 513

Sosyal Psikolojide Çağdaş Yaklaşımlar

-

X

X

X

X

-

-

-

X

PSİ 514

Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular

-

X

X

X

X

-

X

X

-

PSİ 515

Adli Psikoloji

-

X

X

X

X

-

X

X

X

PSİ 516

Gruplararası Süreçlere Çağdaş Yaklaşımlar

-

X

X

X

-

-

-

-

X

PSİ 517

İletişim Psikolojisi

-

X

X

X

-

-

-

-

X

PSİ 518

Öğrenme Psikolojisi

-

X

X

-

X

X

X

X

X

PSİ 519

Varoluşçu Terapiler

-

X

X

-

-

-

X

X

X

PSİ 520

Kişilerarası İlişkilere Çağdaş Yaklaşımlar

-

X

X

-

X

-

-

-

-

PSİ 521

Toplumsal Cinsiyete Çağdaş Yaklaşımlar

-

X

X

-

X

-

-

-

-

PSİ 525

Çocuk ve İletişim

-

X

X

X

-

-

-

-

X

PSİ 527

Endüstri Psikolojisinde Seçme Konular

-

X

X

X

X

-

X

X

X

 PSİKOLOJİ TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TYYÇ&PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ PSİKOLOJİ Temel Alanı Yeterlilikleri

Psikoloji Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Psikoloji lanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

 X

X

X

X

     

 

 

 

2. Psikolojinin temel uzmanlık alanlarında bilgiye sahip olur.

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1- Psikoloji alanındaki bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

   

X

 

X

X

 

 

 

 

3. Ulusal ve uluslararası yayımlanan bilimsel çalışmaları takip eder, değelendirir ve analiz eder.

5. Çalışma alanına katkı sağlayacak yeni bilimsel araştırma soruları oluşturur

6. Oluşturduğu bilimsel sorulara uygun araştırma yürütecek, sonuçları analiz edecek yöntemsel bilgi edinir

2-Karar, uygulama ve davranışlarında psikolojiye ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

         

X

X

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Psikoloji alanında konularda araştırma ve çalışma yapar.

     

X

X

X

     

 

 1. Bilimsel anlamda ileri ve gelişmiş düşünce becerisine sahip olur

4. Sahip olduğu kuramsal bilgi ile edindiği yeni bilgi ile arasında bağlantısallık kurar

7. Psikolojinin etik ilkelerini edinir

8. Araştırma, uygulama ve mesleki alanlarda bu ilkelere göre hareket eder

9. Edinmiş olduğu bilgi ve becerileri uygulama alanında kullanabilir.

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

         

X

X

X

X

 

3- Psikoloji bilgisini kullanarak Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

     

X

   

X

X

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

X

   

X

X

     

 

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

   

X

 

X

X

   

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

       

X

X

   

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

     

X

X

X

   

 

 

 

               

 

 

 

               

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Psikoloji ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

           

X

X

 

 

2- Paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

     

X

       

 

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

       

X

X

 

 

 

 

4-Psikolojinin uygulama alanlarıyla ilgili eleştirel düşünür.

X

   

X

         

 

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

         

X

 X

 

 

Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
PSI-201 Gelişim Psikolojisi 0-0-0 08
PSI-501 Klinik Psikolojide Seçme Konular 3-0-3 06
PSI-508 Çok Değişkenli İstatistikler 3-0-3 08
PSI-513 Klinik Psikopatoloji 3-0-3 08
PSI-518 Psikoterapide Görüşme Teknikleri 3-0-3 07
PSI-520 Endüstri Psikolojisi 3-0-3 07
PSI-553 Psikolojide İstatistiksel Yöntemler 3-0-3 08
PSI-597 Tez 0-0-0 30
PSI-598 Tez 0-0-0 30
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
PSI-101 Psikolojiye Giriş 0-0-0 08
PSI-203 Psikolojide Yöntem ve Araştırma 0-0-0 06
PSI-206 Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazma 0-0-0 08
PSI-302 Klinik Psikolojisi 0-0-0 08
PSI-305 Psikolojide Ana Kuramlar 0-0-0 08
PSI-507 Seminer (Tezli) 0-0-0 08
PSI-509 Seminer (Tezsiz) 3-0-3 08
PSI-511 Dönem Projesi 0-0-0 08
PSI-511 Çok Değişkenli İstatistikler 3-0-3 08
PSI-517 Psikoterapide Görüşme Teknikleri- 2 3-0-3 08
PSI-539 Bilişsel Sinir Bilim 3-0-3 08
PSI-549 Klinik Psikolojide Güncel Konular 3-0-3 08
PSI-551 Psikoterapi Kuramları 3-0-3 08
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
PSI-502 Çocuk ve İletişim 3-0-3 06
PSI-503 Psikolojik Testler ve Uygulamaları 3-0-3 06
PSI-504 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme 3-0-3 06
PSI-505 İleri Gelişim Psikolojisi 3-0-3 06
PSI-510 Ölçek Geliştirme 3-0-3 07
PSI-512 Sosyal Biliş 3-0-3 06
PSI-514 Kognitif Psikoloji 3-0-3 08
PSI-514 Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular 3-0-3 06
PSI-516 Gruplararası Süreçlere Çağdaş Yaklaşımlar 3-0-3 06
PSI-519 Varoluşçu Terapiler 3-0-3 06
PSI-521 Toplumsal Cinsiyete Çağdaş Yaklaşımlar 3-0-3 06
PSI-522 İstatistiksel Teknikler 3-0-3 07
PSI-524 İleri ve Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler 3-0-3 07
PSI-528 Endüstri Psikolojisinde Seçme Konular 3-0-3 06
PSI-529 Adli Psikoloji 3-0-3 06
PSI-530 İletişim Psikolojisi 3-0-3 06
PSI-532 Kişilik Kuramları 3-0-3 06
PSI-535 Psikoterapi Uygulamaları 3-0-3 08
PSI-540 Kişilerarası İlişkilere Çağdaş Yaklaşımlar 3-0-3 06
PSI-541 Klinik Psikoloji Uygulamaları 3-0-3 08
PSI-542 Öğrenme Psikolojisi 3-0-3 06
PSI-550 Sosyal Psikoloji 3-0-3 08
PSI-552 Kritik Dönemlerinde Çocuk ve Psikoloji 3-0-3 08