Kütüphane Daire Başkanlığı

 Abone Veri Tabanları

Elektronik Yayınlar Kullanım Kuralları

Çağ Üniversitesi Kütüphanesi, yayıncı ve firmalarla yaptığı lisans anlaşmaları ile bir çok elektronik kaynağa abone olmuştur. Yapılan anlaşmalardaki kuralların herhangi bir kişi tarafından ihlal edilmesi, geçici bir süre için veritabanının Üniversitemize kapatılmasına yol açabilmekte, bazı durumlarda ise anlaşma iptal edilerek veritabanının Üniversitemize tamamen kapatılmasıyla sonuçlanabilmektedir. Elektronik yayınları kullanan herkes bu kuralları okuyup kabul etmiş sayılmaktadır. Bu tür problemleri engellmek için aşağıda belirtilen kurallara tüm kullanıcılar uymak zorundadır.

İZİN VERİLENLER

  • Belirli sayıda basılı veya elektronik kopya alınabilir. ( Örnek : tek bir makale, kitabın bir bölümü, tek bir tez )

  • Kendi bilgi ihtiyacınızı karşılamak amacıyla kullanılabilir. ( Örnek : araştırmanızda veya dersinizde )

  • Bilgileri yetkili kullanıcılır ile paylaşabilirsiniz. ( Örnek : üniversite mensupları )

İZİN VERİLMEYENLER

  • Veritabanlarından ticari amaçlı veya sistematik olarak robot ve benzeri yazılımlar kullanarak çok sayıda yayının kopyalanması, bilgisayara aktarılması yasaktır.

  • Veritabanının satılması, içeriğinin çoğaltılması yasaktır.

  • Veritabanından alınan bilgilerin yetkisiz kullanıcılara aktarılması yasaktır.

  • Veritabanından alınan bilgilerin e-mail listeleri aracılığıyla dağıtılması yasaktır.

  • Veritabanından alınan bilgiler üzerinde değişiklik yapılması yada bu bilgilerden yararlanarak benzer çalışmaların yaratılması yasaktır.

 


Veritabanı

 İçerik

 Dokümanlar
Hiperkitap

Hiperkitap tam metin e-kitap veritabanı; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm gibi konularda 22000 kitabı bulunmaktadır.

 
Lexpera Hukuk Veritabanı  
Cambridge 390dan fazla akademik dergi bulunmaktadır  
EBSCO eBook Academic Collection EBSCO eBook AC dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 500.000 den fazla elektronik kitap içerir ve EBSCOhost platformu üzerinden kolay kullanım özellikleriyle araştırmacıların ihtiyaç duyduğu gerçek anlamda akademik bir elektronik kitap veri tabanıdır. Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, v.b. ) 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür. MIT Press’ten Taylor & Francis’e bir çok önemli yayıncının kitaplarına mobil araçlarla erişim imkan bulunmaktadır.  
     
İdealonline

İdealonline, Dergi, Kitap, Makale, Sempozyum&Kongre ve diğer bilgi kaynaklarını bir platform altında toplayan, Tıp, Edebiyat, Tarih, Sosyal Bilimler, Hukuk, İktisat, Ekonomi, İşletme, İnovasyon, Enerji vb. alanlardaki kapsamlı ve geniş bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan, bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır.

570+ e-Dergi - 76500+ Makale - erişim sağlanabilir

 

 

 

 

 

 

Ekualın Güncellenen Veritabanları

Academic Search Ultimate

Business Source Ultimate
 
Central & Eastern European Academic Source

The Belt and Road Initiative Reference Source

Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982
 

 

 

Emeraldinsight  Emerald veritabanında 305 adet tam metin dergi yer almaktadır. Dergilerin konu alanları; işletme, yönetim, ekonomi, strateji, pazarlama, maliye, finans, insan kaynakları, öğrenme, örgütsel çalışmalar, bilgi yönetimi, yöneylem, lojistik, kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, eğitim, sağlık ve sosyal bakım, mühendislik. Ekte dergilerin konulara göre listesi tam metin başlangıç yıllarını ile birlikte verilmiştir.

 

 Science Direct

 Tarım, biyoloji, sanat ve beşeri bilimler, biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji, işletme, yönetim ve muhasebe, kimya mühendisliği, kimya, bilgisayar bilimi, karar bilimleri, ekonomi, ekonometri ve finans, enerji, mühendislik, tıp ve dişçilik, sinirbilimi, çevre bilimleri, matematik, bağışıklık, immunoloji ve mikrobiyoloji, materyaller bilimi, hemşirelik ve sağlık meslekleri, fizik, çevre mühendisliği, jeoloji, doğa bilimi, veteriner bilimi, eczacılık, toksikoloji ve ilaç bilimi, psikoloji alanlarında 2096 elektronik dergiye tam metin erişim sağlar."Comple Collection" 2003 yılından itibaren "Freedom Collection" 2006 yılından itibaren erişime açıktır.

Yardım

Dergi Listesi

Taylor Franscis

 Fizik, matematik, mühendislik, teknoloji, eczacılık, biyoloji, psikoloji, eğitim, işletme, kimya ve beşeri bilimlerde 983 degiye tam metin erişim sağlamaktadır.

Yardım

Dergi Listesi

Web of Science

 Konu ve atıf taraması yapılabilen platformda SCI, SSCI, AHCI, SPCI, SSPCI veritabanları taranmaktadır.

Yardım

IEEE Xplore

 Elektrik elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biomedikal mühendisliği, fizik vb. konularda tam erişim vermektedir.IEEE VE IET tarafından 1988' den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlara ( yaklaşık 395 dergi ), 1988' den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferans bildirilerine ( yaklaşık 880.000 ), bütün güncel IEEE standartlarına ( yaklaşık 1.800 ) ve 1913-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makaleleri içerir.

Yardım

Dergi Listesi

 Springer

 Springer Dergi Arşivinden Business & Economics ( İş & Ekonomi ) ve    Humanities, Social Science & Law ( Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler & Hukuk ) konu başlıklarındaki yaklaşık 208 derginin arşivlerine erişilmektedir. Yayınlar 1. cilt 1. sayıdan itibaren 1996 yılı sonuna kadar tam metin erişime açıktır. İki konu başlığına ait yayınlar dışında Springer' da mevcut diğer yayınların arşivlerine erişim yoktur.

 
Pqdtglobal

Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000'den fazla yeni tez platforma eklenmektedir.

 

Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar.

 

Araştırmacılar, 2015 Charleston Danışman Okuyucuların Seçimi Ödülleri'nde En İyi Arayüz ödülü alan ProQuest Dissertations and Theses Global platformundan ihtiyaç duyabilecekleri her disiplinde yayımlanan master ve doktora tezlerine erişebilirler. Kullanıcıların ara yüzü Türkçe olarak kullanması mümkündür.

 

18. yüzyıla kadar uzanan bu veri tabanı, 1861'de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir. 

 

Ayrıca kullanıcılar ve üniversiteler  yayımlanan tezleri dilerlerse, ETD (Electronic Theses and Dissertations) platformuna yükleyip, onay sürecinden geçtikten sonra, çalışmaların tüm dünyada görünür olmasını sağlayabilmektedir.

Yardım
JSTOR JSTOR veri tabanı kapsamında multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye erişim sağlanabilmektedir. Erişim sağlanacak dergi listesi ekte yer almaktadır. Dergi Listesi
     
Wiley

Bilimsel araştırmaları akademik içeriğiyle destekleyen Wiley yayınevine ait akademik dergilere Wiley Online Library platformu üzerinden erişimimiz başlamış bulunmaktadır.

Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir.

Wiley dergileri hakkında:

•             1.214 Wiley dergisinin etki değeri bulunmaktadır ve bu dergiler 2016 yılında Journals Citation

•             Report’ta (JCR) indekslenmiştir.

•             363 Wiley dergisi kendi alanında en iyi ilk 10 dergi arasındadır.

•             26 Wiley dergisi 2016 yılında en başarılı dergi sıralamasında 1. sıraya yükselmiştir.

•             142,006 Wiley makalesi 2016 yılında JCR’de indekslenmiştir.

•             784 derginin 2016 yılında etki değeri artmıştır.

•             Wiley makalelerine 6,678,048 atıf yapılmıştır, bu da JCR deki atıfların %12’sinin Wiley makalelerinden

•             geldiğini göstermektedir.

•             Wiley makaleleri 34 alanda en çok paylaşılan makalelerdir.

 

•             CA- A Cancer Journal for Clinicians dergisinin etki değeri 187.04’tür ve JCR’de etki değeri en yüksek dergidir. Bu dergi ANKOS dergi paketi içinde yer almaktadır.

 

 

 

Dergi Listesi

Dergi Listesi

Dijital Verimlilik Kütüphanesi https://verimlilikkutuphanesi.sanayi.gov.tr/  

Mendeley

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendeley Kurumsal Versiyon (MIE) Referans Yonetim Araci