Bilgi-Teknoloji ve Uzay Merkezi

Bilgi ve Teknoloji Merkezi 4 kattan oluşmaktadır ve 4500m2 kapalı alana sahiptir. Giriş katta içerisinde 50 bilgisayarlı e-library ve 20 bilgisayar ile kütüphane mevcuttur. Birinci katta derslikler ve öğretim elemanlarının çalışma odaları bulunmaktadır. Alt katta 30'ar bilgisayarlı 7 adet bilgisayar laboratuarları hizmet vermekte ve 45+35 bilgisayarlı serbest kullanım alanı bulunmaktadır. En üst katında ise modern Planeteryum Merkezi kurulmuş olup, içerisinde 1 sunum odası,1 gözlemevi, 2 adet konferans salonu (52+52 öğrenci kapasiteli) mevcuttur. Ayrıca Bilgi ve Teknoloji Merkezi içerisinde 10 adet okuma salonu ile 3 adet grup çalışma odası öğrencilerin hizmetine sunulmuştur

Bilgi-Teknoloji ve Uzay Merkezi
Bilgi-Teknoloji ve Uzay Merkezi

PLANETERYUM

Çağ Gözlemevi, ‘Meade' marka LX2000 model 10" (25cm) çapında ‘Cassegrain' tipi bir aynalı teleskopa sahiptir. Teleskopla gösteri amaçlı Ay, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, yere yakın yapma uydular... gözlenebilmekte; ayrıca, (mevcut ard-uç donanımı ile, araştırma düzeyinde), gama ışın patlaması, nova ve süpernova türü kısa-zaman astronomisi olaylarının gözlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

PLANETERYUM
PLANETERYUM
PLANETERYUM
PLANETERYUM

KÜTÜPHANE

Çağ Üniversitesi Kütüphanesi, üniversitenin öğretim üyeleri, öğrencileri, idari personel ve mezunları ile araştırma yapan diğer kişilerin eğitim-öğretim ve özgür zamanlarını değerlendirme faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, belirli bir sistem dahilinde düzenleyerek kullanıma sunmak amacıyla 1997 yılında kurulmuştur.

Çağ Üniversitesi Kütüphanesi, Üniversite'nin misyon ve vizyonuna uygun olarak kullanıcılarının her türlü bilgi ihtiyacını karşılamayı kendisine amaç edinmiştir. Eğitimin aktif ve katılımcı olmasında, ögrencilere bagımsız arastırma yapabilme alışkanlıgının kazandırılmasında aktif rol oynamaktadır.

KÜTÜPHANE
KÜTÜPHANE


Kütüphanemiz, üniversitemizin amaçları doğrultusunda öğretim ve araştırma programlarını desteklemek, öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların her tür ve ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak, araştırma için en iyi bilgi kaynaklarını toplamak ve bunlardan yararlanmak için en uygun ortamı sağlamayı amaçlamaktadır. 10.000 m ² alan üzerine kurulu ve 6.000 m² kapalı alana sahip Bilgi ve Teknoloji Merkezi içerisinde bulunan kütüphanemiz giriş, asma kat, üst kat ve teras katlarıyla 2500 m² lik bir alana ve 300 kişilik oturma kapasitesine sahiptir.

Giriş katında Grup Çalışma odaları, Bireysel Çalışma Alanları (kareller), Ödünç Verme/Rezerv Bankosu, Danışma (Referans) Kaynakları, Güncel Süreli Yayınlar (Gazete, Dergi, Bülten vs.), Görsel-işitsel Materyaller (Mutlimedya) ve bu materyalleri kullanabilecek 10 adet yeterli donanıma sahip bilgisayarlar vardır. Ayrıca bu katta kullanıcıların araştırmalarında kullanabileceği Kütüphane kaynaklarını, abone olunan e-veritabanlarını ve internet kaynaklarını tarayabileceği 10 adet tarama terminalleri de bulunmaktadır. Yine kütüphanemizde daha özgür bir ortamda araştırma yapmak isteyen kullanıcılarımıza kütüphane içerisinde kullanmak koşuluyla dizüstü bilgisayar da ödünç verilmektedir.

KÜTÜPHANE
KÜTÜPHANE

Asma katta, Genel Koleksiyon dediğimiz Amerikan Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemine göre A'dan Z'ye raflara dizilmiş olan asıl kitapların bulunduğu kısım bulunmaktadır. Ayrıca Kütüphane Hizmetleri Ofisi (Teknik Hizmetler, Kütüphanelerarası Ödünç (ILL- interlibrary loan vs.), Özel Çalışma Ofisi ve Kütüphane Müdürlüğü'de bu katta bulunmaktadır. Üst katta, Süreli Yayınlar Bölümü (Üniversite Dergileri, eski yıllara ait süreli yayın arşivleri, Tezler, Yıllıklar, Raporlar, İstatistikler vs.), Teras katta ise Serbest Çalışma Alanı bulunmaktadır.