Sosyal Bilimler Enstitüsü

Misyon

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı yüksek lisans programının misyonu, Eski ve yeni Türk dili bilim dallarıyla, Halkbilimi, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Karşılaştırma Edebiyat bilim dallarında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerini bilim uzmanı seviyesine yükseltmek ve alanlarında elde ettikleri uzmanlık ile bağımsız bilimsel araştırmalar yapabilmelerini sağlayarak uzmanlık alanlarında karşılaştıkları soru ve sorunlara eleştirel ve disiplinler arası bir yaklaşımla cevap verecek bilim insanlarını yetiştirmek.

 

Vizyon

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı yüksek lisans programının vizyonu, bilim dallarında uzmanlaşan öğrencileriyle, alanlarındaki güncel araştırma ve sorunları takip edebilen, bunlara yenilerini ekleyerek cevaplar bulabilecek seviyede araştırmalar yapabilen saygın bilim insanlarını yetiştirmektir.