Hukuk Fakültesi

HABERLER Hukuk Fakültesi HEPSİ

Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Kemal Atasoy İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi II. Aile Hukuku Sempozyumu’nda Tebliğ Sunacak 15.11.2021 Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Arslanpınar Tat'ın makalesi Prof. Dr. Necmettin M. Berkin'e Armağan'da yayımlandı. 06.11.2021 Araştırma Görevlimiz Özge Demirdelen'in "KVKK Alanında Uygulamalar" adlı kitabı yayınlandı. 27.10.2021 Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Arslanpınar Tat'ın "İcra Dairesi Tarafından Vaktinden Evvel Satış" adlı makalesi yayınlandı. 27.10.2021 Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Şafak Güleç'in "Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi" adlı kitabı yayımlandı. 27.10.2021 Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Arslanpınar Tat ve Araştırma Görevlimiz Nurdan Korkmaz'ın "Olaylarla Tebligat Hukuku" adlı kitabı yayımlandı. 27.10.2021 Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Arslanpınar Tat'ın "Türk ve İsviçre İflas Hukukunda Paylaştırma" adlı kitabı yayımlandı. 27.10.2021 Araştırma Görevlimiz Pelin Özçelik Demirkıran'ın makalesi Terazi Aylık Hukuk Dergisi'nde yayınlandı. 25.10.2021 Araştırma Görevlimiz Özge Demirdelen'in “İklim Krizinin Çocuk Haklarına Etkisi” başlıklı bildirisi International Multi-Disciplinary Children’s Studies Kongre bildiri kitabında yayınlandı. 25.10.2021 Araştırma Görevlimiz Pelin Özçelik Demirkıran'ın "Ticaret Şirketlerinde Asimetrik Bölünme ve Sonuçları" adlı makalesi yayınlandı. 25.10.2021