Sosyal Bilimler Enstitüsü

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

Kuruluş & Onay

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 09.07.1997 tarih, 23050 sayılı; 46. madde gereğince kurulmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsü, YÖK'ün onayıyla öğretmenlerin kendi alanlarında uzmanlaşmak için eğitim görmeleri amacıyla kurulmuştur. Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Y.Ö.K' ün 12.09.2013 tarihli Genel Kurulunda görüşülmüş ve 23.09.2013 - 51323 - 7134 sayılı yazısı ile Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise Y.Ö.K' ün 15.06.2022 tarihli Yürütme Kurulunda görüşülmüş olup, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmasına karar verilmiştir.

Diploma ve Unvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı dalında Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilecektir.

Yeterlilik ölçütü

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 not alması gerekir.  Detaylı bilgi için bkz. http://www.cag.edu.tr/

Kazanılacak Derece Seviyesi

Yönetim üzerine İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programı. (Yüksek Lisans Derecesi).

Özel Kabul Koşulları

Diğer yurt içi ve uluslararası programlarda yüksek lisans programına başlamış olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün yönetmeliklerine uygun olarak başvurabilirler. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul Koşullarına bakınız.

Daha Önceki Öğrenimin (Örgün ve Yaygın) Tanınmasına İlişkin Özel Düzenlemeler

Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler ilk dönemlerini tamamladıktan sonra Çağ Üniversitesi'ne geçiş yapabilirler. Geçme notu alınmış olan diğer tüm dersler ve diğer üniversitelerin aynı içeriğe sahip dersleri muafiyet kapsamına alınacaktır.

Mezuniyet Koşulları ve Yönetmelikler

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.

  Detaylı bilgi için bkz. Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Program Profili

Türk Dili ve Edebiyatı  alanında bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı ve etik değerleri gözeten öğrenciler  yetiştirmektir.

Örneklerle Mezunlarımızın Mesleki Profili

Yüksek Lisans'ı tamamlayan öğrenciler devlet veya özel sektörlerde görev yapabilirler. Ayrıca devlet veya vakıf üniversitelerinde öğretmen veya araştırmacı olarak istihdam edilirler. Öğrenciler isterlerse doktora programlarına devam edebilirler.

Öğrenime Devam Olanakları

Tezli Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler isterlerse doktora programlarına devam edebilirler.

Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme

Genellikle, her ders için bir ara sınav, bir final sınavı ve dönem ödevi verilir. Detaylı bilgi için Sınav Yönetmeliği'ne bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız notu olmaması ve Tezli Yüksek Lisans Programı için öğrencinin tez çalışmasından başarılı olması koşulu aranır.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Program Başkanı

Prof. Dr. Sevin ARSLAN

alilsevin@hotmail.com

alilsevin@cag.edu.tr 

Tel: +90 324 651 48 00

Fax: +90 324 651 48 11

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Jülide İnözü

julideinozu@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800 
Faks: +90 324 6514811