Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kod Dersin Adı PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8
1. Yıl, Birinci Dönem                
Law512 İcra ve İflas Suçları X   X - - - - -
Lw549 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği X - X - - - - -
Law552 İnsan Hakları Bağlamında Hayata, Vücut Bütünlüğüne ve Mal Varlığına Karşı Suçlar X X X X X - X X
Law571 İdari Yargılama Hukukunda İptal Davası   X - - - X X -
Law599 Tıp ve Ceza Hukuku       X   - X X
Law508 Seminer / Dönem Projesi X -   X   - X X
1. Yıl, İkinci Dönem                
Law528 Ceza Muhakemesi Evreleri, Yetkili Makam ve Merciler - X - - - - - -
Law534 Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü ve Basit Yargılama Usulleri X X X X X - X X
2. Yıl, Birinci Dönem                
Law522 Tez - - - X - - - X
2. Yıl, İkinci Dönem                
Law523 Tez - - - X - - - X
Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı                
Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi                              

 

Kod Dersin Adı PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8
Law555 Hayat ve Vücut Bütünlüğüne Karşı Suçlar ile Mal Varlığına Karşı Suçlar - - X - - - X X
Law595 Amme Alacaklarının Tahsili Usulü X X X X X - X X
Law568 Vergi Yargılama Hukuku - X - - - - X X
Law509 Hükümet Sistemleri X - - X - - X X
Law567 Ceza Hukukunda Güvenlik Tedbirleri - X X - - - X -
Law513 Hukuk ve Etik X X X X X - X X
Law596 Ceza Muhakemesi Aşamaları ve Yetkili Makamlar X X X X X - X X
Law525 Anayasa Yargısı X X X X - - X -
Law537 Uluslararası Hukuk ve Türkiye'nin Bölgesel Sorunları - X X X - X X X
Law501 Aile Hukukunda Mal Rejimleri X X - - X - X X
Law527 Ekonomik Suçlar - X - - - - - -