Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

1. Yıl, Birinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

Law512

İcra ve İflas Suçları

X

-

X

-

-

-

-

-

Lw549

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

X

-

X

-

-

-

-

-

Law552

İnsan Hakları Bağlamında Hayata, Vücut Bütünlüğüne ve Mal Varlığına Karşı Suçlar

X

X

X

X

X

-

X

X

Law571

İdari Yargılama Hukukunda İptal Davası

-

X

-

-

-

X

X

-

Law599

Tıp ve Ceza Hukuku

-

-

-

X

-

-

X

X

Law508

Seminer / Dönem Projesi

X

-

-

X

-

-

X

X

1. Yıl, İkinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

Law528

Ceza Muhakemesi Evreleri, Yetkili Makam ve Merciler

-

X

-

-

-

-

-

-

Law534

Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü ve Basit Yargılama Usulleri

X

X

X

X

X

-

X

X

2. Yıl, Birinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

Law522

Tez

-

-

-

X

-

-

-

X

2. Yıl, İkinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

Law523

Tez

-

-

-

X

-

-

-

X

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı

5

4

4

6

2

1

5

6

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

50%

40%

40%

60%

20%

10%

50%

60%

Etki

3

4

5

 

 

 

 

 

                     

Seçmeli

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

Law555

Hayat ve Vücut Bütünlüğüne Karşı Suçlar ile Mal Varlığına Karşı Suçlar

-

-

X

-

-

-

X

X

Law595

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü

X

X

X

X

X

-

X

X

Law568

Vergi Yargılama Hukuku

-

X

-

-

-

-

X

X

Law509

Hükümet Sistemleri

X

-

-

X

-

-

X

X

Law567

Ceza Hukukunda Güvenlik Tedbirleri

-

X

X

-

-

-

X

-

Law513

Hukuk ve Etik

X

X

X

X

X

-

X

X

Law596

Ceza Muhakemesi Aşamaları ve Yetkili Makamlar

X

X

X

X

X

-

X

X

Law525

Anayasa Yargısı

X

X

X

X

-

-

X

-

Law537

Uluslararası Hukuk ve Türkiye'nin Bölgesel Sorunları

-

X

X

X

-

X

X

X

Law501

Aile Hukukunda Mal Rejimleri

X

X

-

-

X

-

X

X

Law527

Ekonomik Suçlar

-

X

-

-

-

-

-

-