KALİTE

Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü
ADI SOYADI UNVANI
Prof. Dr. H. Mahir FİSÜNOĞLU Kalite Yönetimi Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Duygu GÜR Kalite Yönetimi Koordinatör Yardımcısı
Kalite Yönetim Birim Sorumluları
ADI SOYADI TEMSİL ETTİĞİ BİRİM
Dr. Öğr. Üyesi Duygu GÜR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğr. Gör. Tolga ÇAY Yabancı Diller Yüksekokulu
Öğr. Gör. Pelin BATMAN
Arş. Gör. Yunus Anıl AY Hukuk Fakültesi
Arş. Gör. Seyfettin ÖZDEMİREL Fen Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Yonca BİR Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi Süreyya YILMAZ ÖZEKENCİ Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAVUŞOĞLU
Burcu AYKUL İdari Birimler
          Anket Birim Sorumluları
ADI SOYADI
Dr. Öğr. Üyesi Gürcan DEMİROGLARI
Arş. Gör. Alper YILDIZ
Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAVUŞOĞLU
Öğr. Gör. Osman Doğuş GÜLGÜN