İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

GÖREV ve AMAÇLAR

Görev:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin görevi; çağdaş ve rekabetçi uluslararası iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış öğrenciler yetiştirmektir.

Öğrenme Amaçları:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bu görevi başarmak için;

  • Öğrencilerini uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır,

  • Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirirek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir,

  • Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder.

Eylem Planı;

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bu amaçlara ulaşmak için;

  • Çağdaş ve rekabetçi iş dünyasının ihtiyaç ve beklentileri ile uyumlu diploma programları açar ve yürütür,

  •  Söz konusu programları uygulayacak araştırmaya odaklı ve öğrencileri sevgiyle kucaklayan yetkin bir akademik kadro oluşturur,

  • Duyarlı bir yönetim anlayışı ile öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve destekleyici ortamlar sağlar.