SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının  Çağ Üniversitemiz için öncelikli olanların tespiti için iç ve dış paydaşlardan anketler yoluyla alınan geri bildirimler sonucunda aşağıdaki amaçların öncelikli olması Üniversite Senatomuzun 11.01.2024 tarih ve 2024/1 sayılı kararı uyarınca uygun görülmüştür.

-SKA 4 – Niteklikli Eğitim

-SKA 3 - Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

-SKA 1 – Yoksulluğa Son

-SKA 8 – İnsana yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

-SKA 5 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

-SKA 16 – Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

-SKA 17 – Amaçlar İçin Ortaklıklar