SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının  Çağ Üniversitemiz için öncelikli olanların tespiti için iç ve dış paydaşlardan anketler yoluyla alınan geri bildirimler sonucunda aşağıdaki amaçların öncelikli olması Üniversite Senatomuzun 11.01.2024 tarih ve 2024/1 sayılı kararı uyarınca uygun görülmüştür.

-SKA 4 – Niteklikli Eğitim

Hedef 1

Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek

 

-SKA 3 - Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

Hedef 1

Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak

-SKA 1 – Yoksulluğa Son

Hedef 1

Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek

-SKA 8 – İnsana yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Hedef 1

İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek

-SKA 5 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Hedef 1

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek

-SKA 16 – Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Hedef 1

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak

-SKA 17 – Amaçlar İçin Ortaklıklar

Hedef 1

 

Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak