Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Kuruluş ve Onay

 

Cag Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 09.07.1997 tarih ve 4282 sayılı 7-D-2; 7-H (2547) madde uyarınca 1997 yılında kurulmuştur.

İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı ise alanlarında üst düzeyde teorik ve pratik bilgi ile donatılmış akademisyenler yetiştirmek amacıyla 18.10.2013*55145 tarihli 75850160-104.01.03-7686 no’lu Y.Ö.K. onayı ile başlatılmıştır.

Diploma ve Unvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora diploması alırlar.

Program Düzeyi

Üçüncü kademe İngilizce Dili Eğitimi doktora programı.

Özel Kabul Koşulları

Programa kayıt olmak isteyenlerin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede İngiliz Dili Eğitimi veya Uygulamalı Dilbilim ya da benzer alanlarından yüksek lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 almaları gerekmektedir. Öğrenci adayları ayrıca bir komite tarafından yapılacak olan yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir bilim sınavına tabi olacaklardır.

Yatay Geçiş Koşulları

Diğer Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi’ne yatay geçiş için başvurabilirler. Geldikleri programdaki ders içeriklerinin aynı olması ve geçer not almaları koşuluyla ilgili derslerden muaf sayılırlar.

Programın Genel Amacı

Program adayların kendi alanlarında üst seviyede bilgi donanımına sahip olmalarını ve bağımsız araştırmalar yapabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

İş ve Lisans Üstü Programlara Devam  Olanakları

Bölüm mezunları devlet ve özel sektörde her seviyede (ilk-orta-lise-üniversite) İngilizce öğretmeni olarak görev yapabilecekleri gibi üniversitelerde akademisyen olarak ta iş bulabileceklerdir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Doktora derslerinde ayrıca dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de uygulanır.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. 
Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Program Türü

Tam zamanlı

Program Dili

İngilizce

Program /Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şehnaz Şahinkarakaş 

sehnazkarakaş@cag.edu.tr

Tel : 0.324.651 48 00 
Fax : 0.324.651 48 11

AKTS ve Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Jülide İnözü

julideinozu@cag.edu.tr
Tel  : 0.324.651 48 00

Fax : 0.324.651 48 11