Sosyal Bilimler Enstitüsü

Alandaki Yenilikleri Takip Etme: Doktora programında öğrencilerin alandaki yenilikleri takip etmeleri sağlanmaktadır. Bu nedenle klasik araştırma yöntemlerinin yanı sıra ikinci dönem en yeni metotların tanıtıldığı Karmaşık Sistemlerde Araştırma Yöntemleri dersi verilmektedir. Bu derste öğrenciler sadece yeni uygulamaları öğrenmekle kalmayıp onlardan en az ikisini kullanarak araştırma yapıp makaleye dönüştürmektedirler.

 

Dersler Arasında İlişkiler: Öğrencilerin farklı derslerde gördükleri konu ve uygulamalar arasında ilişki kurmaları sağlanır. Örneğin Karmaşık Sistemlerde Araştırma Yöntemleri dersinde ilgi duydukları bir konu hakkında araştırma yaparken, Dil Öğrenme Psikolojisi dersinde aynı konuyla ilgili literatür taraması üzerinde çalışırlar. Böylece her öğrenci çalışmak istediği konuyu bir derste teorik olarak derinlemesine çalışırken diğer derste araştırma uygulamaları yapma şansına sahip olmaktadır.