Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 Kütüphane Kuralları

 • Kütüphane içinde sigara içilmesine, yiyecek ve içecek bulundurulmasına izin verilmez.
 • Kütüphane içinde cep telefonu kullanılmaz, kütüphaneye girmeden önce cep telefonları sessize alınmalıdır.
 • Kütüphane içinde yüksek sesle konuşulmaz, diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlarda bulunulmaz.
 • Kütüphane içinde grup çalışması yapılmaz, grup çalışması yapmak isteyen kullanıcılar grup çalışma odalarını kullanmalıdır.
 • Kullanılan materyaller raflara yerleştirilmemeli, masalarda bırakılmalıdır.
 • Kütüphanede yapılan bütün kullanıcı işlemleri için kullanıcı kütüphane personeline öğrenci kimliğini göstermelidir.
 • Kullanıcılar kütüphane personelinin uyarıları doğrultusunda hareket etmek zorundadırlar.
 • Kullanıcılar herhangi bir materyalin tamamını fotokopi vb. şekilde çoğaltamazlar.
 • Kütüphane çıkışı kütüphane güvenlik sistemine bağlıdır, sistemin uyarması durumunda personelin çanta vb. eşyaları kontrol etme yetkisi vardır.
 • Kullanıcıların özel eşyalarının kütüphanede kaybolması ya da çalınması durumunda kütüphane sorumlu degildir.
 • Çağ Üniversitesi ile ilişiğini kesme durumunda olan bütün üye kullanıcılar Öğrenci İşleri Daire Başkanlıgı tarafından verilen " İlişik Kesme Belgesi " nin ilgili kısımlarını, üzerlerinde ödünç alınmış materyal ve kütüphane cezası olmadığına dair Kütüphane Daire Başkanlıgına onaylatmakla yükümlüdür.
 • Gerekli durumlarda kurallar Kütüphane Daire Başkanlığı'nca yeniden düzenlenebilir.
 • Bu ilkelere uymayanlar, güçlük çıkaranlar, aldıkları materyali veya kütüphane bina ve araçlarını tahrip edenler, kütüphaneden izinsiz materyal çıkarmaya teşebbüs edenler, kütüphane personelinin görev yapmasını engelleyenler, disiplini ve huzuru bozanların Çağ Üniversitesi Kütüphanesinden yararlanma hakları kaldırılabilir. Ayrıca disiplin yönetmelikleri hükümleri saklıdır.