Yabancı Diller Yüksek Okulu

GENEL  BİLGİ

     Çağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunun amacı, öğrencilerimize üniversitemizde eğitim dili olan İngilizceyi yeterli düzeyde öğretmektir.

    Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere bölüm derslerini izleyecek düzeyde İngilizce bilgileri olup olmadığını ölçmek amacıyla İngilizce Yeterlilik Sınavı uygulanır. Bu sınavda 100 tam not üzerinden en az 70 alan öğrenciler doğrudan kaydoldukları bölümlerde eğitimlerine başlarlar.

    İngilizce bilgileri yeterli olmayan öğrenciler, uygulanan "Düzey Belirleme Sınavı" sonucuna göre "A1-Başlangıç, A2-Az Bilenler ve B1-Orta Düzey Öncesi" olmak üzere üç değişik seviyeye ayrılarak ideal dil sınıf ortamında İngilizce Hazırlık Eğitimlerine başlarlar. Her seviye sonunda Seviye Geçiş Sınavı uygulanır. Öğrencilerin bir üst seviyeye geçebilmeleri için Seviye Geçiş Sınavından en az 50 puan almaları gerekmektedir. Seviye Geçiş Sınavından 50 alamayan öğrencilere başarılı olamadıkları konu ve bölümlerin öğrenilmesini sağlamak amacıyla extra ders ve çalışma yaptırılarak Seviye Geçiş Telafi Sınavı uygulanır.

    En az 32 haftadan oluşan bir yıllık İngilizce Dil Eğitiminin ilk yarıyılında duyduğunu ve okuduğunu anlama, düşündüklerini sözlü ve yazılı olarak hatasız bir şekilde ifade edebilme becerisini kazandırmak için dinleme, okuma, konuşma ve yazma çalışmaları yapılmaktadır.

    İkinci yarıyılda ise yukarıda sözü edilen becerilere ilaveten öğrencilerimizin birinci sınıfa başladıklarında İngilizce olarak alacakları alan derslerinde karşılaşacakları alan bilgisi sözcük ve kavramlarını öğretmeyi ve söz konusu derslere altyapı oluşturmayı amaçlayan Özel Amaçlı İngilizce (E.S.P.)öğretimi de yapılmaktadır. E.S.P. dersleri için fakülte ve bölüm temsilcilerinin görüşleri alınarak yapılan ihtiyaç analizileri sonucu hazırlanmış olan özel E.S.P. materyalleri kullanılmaktadır.

   Sınıfta yapılan yüzyüze eğitime paralel olarak On-line İngilizce çalışması da yapılmaktadır. On-line İngilizce çalışması da yapılmaktadır. Akademik yıl başında Yabancı Diller Yüksek Okulunda sınıflar oluşturulduktan sonra tüm sınıflar online programa kaydedilmektedir. Daha sonra öğrencilerin kitapları aktif hale getirilmekte ve sınıfta işlenen konulara paralel çalışmalar öğrencilerden online olarak yapmaları istenmektedir. Öğrencilerin online çalışma ve başarıları o dersin öğretim elemanı tarafından yine online olarak izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bu kontroller sonunda genel problem olarak görülen konular sınıfta bir kez daha gözden geçirilmektedir. Bu platform aynı zamanda öğretim elemanlarının öğrencileri ilgilendiren duyurularını iletmek için de kullanılmaktadır.

      Yabancı Diller Yüksek Okulunda Avrupa Birliği Dil Ölçütlerine (CEFR) uyumlu olarak uluslararası tanınırlığı olan yayınevlerince hazırlanmış güncel materyaller kullanılmaktadır. Bu materyallerin seçimi, oluşturulan komisyonun uyguladığı Textbook Evaluation Forma göre yapılmaktadır.

      Yabancı Diller Yüksek Okulunda görevli öğretim elemanlarının yaklaşık olarak % 25’ini Native Speaker öğretim elemanları oluşturmaktadır. Dinleme  & Konuşma, Okuma & Yazma dersleri yabancı uyruklu hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla öğrencilerimiz öğrendikleri İngilizceyi hem ders içinde hem de ders dışında kullanabilme imkânına ve ortamına sahip olmaktadırlar.

     Derslerin görsel işitsel yöntemlerle yapılmasını sağlamak amacıyla tüm sınıflarda Bilgisayar ve Projeksiyon cihazı mevcuttur.