Sosyal Bilimler Enstitüsü

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-552 İnsan Hakları Bağlamında Hayata, Vücut Bütünlüğüne ve Mal Varlığına Karşı Suçlar Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
LAW-571 İdari Yargılama Hukukunda İptal Davası Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
LAW-599 Tıp ve Ceza Hukuku Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-505 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 12 32
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-528 Ceza Muhakemesi Evreleri, Yetkili Makam ve Merciler Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
LAW-534 Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü ve Basit Yargılama Usulleri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
LAW-549 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
TOS-500 Ortak Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
LAW-508 Seminer / Dönem Projesi Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 08
LAW-538 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 18 46
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-522 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-523 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30