Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amaç: 
İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nın amacı İngiliz Dili Eğitimi alanında öğrencilerin ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı olarak uzmanlaşmalarını sağlamaktır.

Hedefler:
Programın hedefleri İngiliz Dili Eğitiminde temel kuramsal ve yöntemsel alanları tanıtmaktır. Program, öğrencilerin mesleki gelişimlerinde yabancı dil öğretimi ve öğrenimi konusundaki güncel alanlara odaklanır. Programı başarıyla bitiren öğrencilerin öğretim veya araştırma alanlarında çalışmaları ve kendi alanlarında daha ileri gidebilmeleri beklenir.

Amaç, Kuruluş ve Onay

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nın amacı İngiliz Dili Eğitimi alanında öğrencilerin ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı olarak uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 09.07.1997 tarih, 23050 sayılı; 46. madde gereğince kurulmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsü, YÖK'ün onayıyla öğretmenlerin kendi alanlarında uzmanlaşmak için eğitim görmeleri amacıyla kurulmuştur. İngiliz Dili Eğitim Programı Y.Ö.K' ün 05.05.2009 / 013406 - 2017 sayılı kararı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmasına karar verilmiştir.

Yeterlilik Ölçütü

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede sadece alan içi İngilizce Öğretmenliği Bölümü, İngilizce Dil Bilimi Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, İngilizce Mütercimlik-Tercümanlık Bölümleriyle  ilgili 4 (dört) yıllık Lisans Programını tamamlamış olması, ALES' ten de herhangi bir puan türünden en az 55,000 not alması gerekir. Detaylı bilgi için bkz. http://www.cag.edu.tr/ 

Özel Katılım koşulları

Diğer yurt içi ve uluslararası programlarda yüksek lisans programına başlamış olan öğrenciler Çağ Üniversitesi ve YÖK'ün yönetmeliklerine uygun olarak başvurabilirler. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul koşullarına bakınız.

Özel Öğrenimin tanınması için özel şartlar(formel eğitim, ve yaşam boyu eğitim)

Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler ilk dönemlerini tamamladıktan sonra Çağ Üniversitesi'ne geçiş yapabilirler. Geçme notu alınmış olan diğer tüm dersler ve diğer üniversitelerin aynı içeriğe sahip dersleri muafiyet kapsamına alınacaktır.

Yeterlilik kriterleri ve yönetmelikler

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. Detaylı bilgi için bkz. Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Program Profili

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı; İngiliz Dili Eğitimi mesleğinde öğrencileri hem kuramsal hem de pratik bilgi ve becerilerle donatmak ve yeniliklere açık öğretmenler olmalarını sağlamaktır.

Örnek Mezun Öğrencilerin Mesleki Profilleri

Yüksek Lisans'ı tamamlayan öğrenciler devlet veya özel sektörlerde görev yapabilirler. Ayrıca devlet veya vakıf üniversitelerinde araştırmacı olarak istihdam edilirler

Daha ileri düzeyde Eğitime katılım

Tezli Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler isterlerse doktora programlarına devam edebilirler.

Sınav Şartları Değerlendirme ve Not verme

Genellikle, her ders için bir ara sınav, bir final sınavı ve dönem ödevi verilir. Detaylı bilgi için Sınav Yönetmeliği'ne bakınız.

Mezuniyet Şartları

Bir öğrencinin Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız notu olmaması ve Tezli Yüksek Lisans Programı için öğrencinin tez çalışmasından başarılı olması koşulu aranır.

Çalışma Durumu

Tam Zamanlı

Program Dili

İngilizce

Program Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şehnaz Şahinkarakaş

sehnazkarakas@cag.edu.tr

+90 324 651 48 00

Avrupa Kredi Transfer Sistemi/Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Jülide İnözü

julideinozu@cag.edu.tr

 

Tel: +90 324 6514800

Fax: +90 324 651 48 11

Programı Tamamlayan Bir Öğrenci

PÇ 1. Eğitim Bilimlerinin değişik alanlarında araştırma yapar.

PÇ 2. Yabancı dilin öğretilmesinde kullanılan değişik yöntem ve teknikleri değerlendirir.

PÇ 3. Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.

PÇ 4. Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.

PÇ 5. Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.

PÇ 6. Edebi ve edebi olmayan metinlerdeki dil kullanımını çözümler.

PÇ 7. Öğretmenlik sanatına ve iletişimde dilin gücünü ve önemini değerlendirir.

PÇ 8. Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.

PÇ 9. Eğitim uygulamalarında meslek etiğine önem verir.

PÇ 10. Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-501 Araştırma Yöntemleri - I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
ELT-505 İngilizce Öğrenme Kuramları ve Öğretim Yöntemleri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
ELT-536 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği - I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
ELT-577 ELT'de Güncel Konular Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
ELT-540 Seminer / Dönem Projesi Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 0-0-0 07
ELT-508 Seçmeli 1 Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
OSD-554 Ortak Seçmeli Ders Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 18 54
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-504 Dil Becerilerinin Öğretimi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
ELT-512 Araştırma Yöntemleri - II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
ELT-535 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği - II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
ELT-543 Yöntem Sonrası Dönemde Dil Öğrenimi ve Öğretimi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
ELT-574 Öğrenme Teorileri ve ELT’ye Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 08
ELT-520 Seçmeli 3 Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
ELT-500 Seçmeli 2 Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
Toplam 20 54
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-597 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-598 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
ELT-500 Alternatif Değerlendirme

Süreç temelli görev ve ölçütler tasarlama; çeşitli değerlendirme türleri; proje ve dosya değerlendirme; sınıf içi değerlendirme görevleri ve notlama ölçütleri. Bu dersin amacı katılımcıların süreç temelli görev ve değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi sahibi olmalarını; ve değerlendirmeyi öğrenmeyi desteklemek amacıyla kullanmaları gerektiğini anlamalarını sağlamaktır.


ELT-501 Araştırma Yöntemleri - I

Bu derste öğrencilerin niteliksel araştırma surecine katkıda bulunacak fikir formüle etmekten veri analizi ve yorumlamasına kadar tüm temel bilgiler verilecektir. Derste öğrencilerin araştırma soruları üretmeleri, literatür taraması yapmaları, farklı örneklemleri ayırt etmeleri, değişik veri toplama yolları kullanmaları sağlanacaktır.


ELT-503 Mesleki Gelişim

Bu ders, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini pekiştirerek onların yeterliklerini geliştirmek; onların öğretmenlik mesleğine karşı ilgi, tutum ve motivasyonlarını artırmak için tasarlanmıştır. Bu dersin amacı öğrencilerin öğrenme-öğretme ve değerlendirme süreci ile ilgili çağdaş kuramları, modelleri, ilke, yöntem ve teknikleri, kuralları ve özellikleri analiz etmelerini sağlamak.


ELT-504 Dil Becerilerinin Öğretimi

Yabancı dilde dinleme, konuşma, okuma-anlama ve yazma becerilerinin öğretim yöntem, teknik ve materyallerinin örnekleriyle anlatılması ve tartışılması.


ELT-505 İngilizce Öğrenme Kuramları ve Öğretim Yöntemleri

Dil öğrenme kuramlarının ve İngilizce öğretim kuramlarında yaklaşım, yöntem ve tekniklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve bunların sınıf içi uygulamalarının tartışılması.


ELT-507 Seminer (Tezli)

İngilizce öğretimi alanından seçilmiş konuların sunumu ve tartışılması. Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.


ELT-508 Dil Bilimi

İkinci dil ediniminin ikinci dil gelişimi ve öğrenimi açısından temel kuramların analizi.


ELT-509 Sınıf Yönetimi

Sınıfta öğretmenin ve öğrencilerin rolü gibi değişik sınıf yönetimi stratejilerinin öğretilmesi ve sınıf yönetimi modellerinin düzenlenmesi ve incelenmesi.


ELT-512 Araştırma Yöntemleri - II

Bu derste öğrencilere çeşitli niceliksel araştırma teknikleri gösterilecek ve çalışmaları için gerekli tekniği kullanarak araştırma yapmaları sağlanacaktır.


ELT-514 Çocuk Edebiyatı

Çocuk edebiyatına iliksin çalışmaların yapılması; folklor, şiir, hikaye, kurgu ve düz yazı incelemeleri; edebiyata iliksin çocuk gelişiminin incelenmesi.


ELT-516 Akademik Yazma

Akademik yazma dersi, öğrencilerin çeşitli alanlarda yazma becerilerini geliştirir. Bu ders profesyonel araştırmanın yapısını ve içeriğini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencilerin profesyonel bir araştırma raporu ve kompozisyon yazabilmek için, eleştirel düşünce ve akademik yazma becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.. Bu ders, fen edebiyat alanında yazılan çağdaş ,açıklayıcı, tartışmacı ve analitik konuları içermektedir.


ELT-518 Mitoloji

Belli başlı Yunan Tanrı ve Tanrıçaları hakkındaki mit, efsane, masal ve hikâyelerinin incelenmesi; Mitin insan toplumu içindeki işlevi ve önemi; popüler kültür ve modern edebiyat içinde mitolojinin yeri.


ELT-519 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme teknikleri ve değişik istatistiksel yöntemlere uygun olan sınav çeşitleri hazırlamada izlenecek süreçlerdeki yanıt seçeneklerinin çözümlenmesi ve yorumlanması.


ELT-520 Uygarlık Tarihi

Eski yaşamın bugünkü yaşamımızın şekli üzerindeki etkileri; Neolitik Çağ\'dan Eski Yunan dönemine kadar olan insanlık tarihini değerlendirerek daha net bir dünya görüşü ve paradigmaları belirleyebilme becerisi kazandırma.


ELT-522 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

Erken öğrenen (5-12 yaş) grupları için farklı izlence türleri (hikaye temelli, içerik temelli, tema temelli, görev temelli); seçilen izlence türünde çocuk edebiyatının etkili kullanımı, sınıf yönetimi, dil sunumu ve alıştırmaları. Öğrencilerin farklı izlence türleri hakkında bilgi edinmelerini ve bu yaş grubuna (5-12 yaş) uygun dil öğretme aktiviteleri ve ders planları hazırlayıp bunların öğretime uygulanmasını sağlamaktır.


ELT-523 Seminer (Tezsiz)

İngilizce öğretimi alanından seçilmiş konuların sunumu ve tartışılması. Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.


ELT-526 Karşılaştırmalı Dünya Kültürleri

Öğrenciler dünya kültürlerinin gelenek, sanat ve beşeri bilimlerinin en önemli katkılarına bakışı geliştireceklerdir. Bu ders, dünya kültürel geleneklerinin bilgi sürekliliğini sağlayarak, dünya sanat, edebiyat, müzik ve felsefe alanlarının tematik içeriğini inceler.


ELT-528 Biçembilim ve Yazınsal Söylem Çözümlemesi

Dil kullanımı ve bağlam arasındaki iliksinin incelenmesi; sözlü ve yazılı, yazınsal ve yazınsal olmayan değişik metin türlerinin ve özelliklerinin tartışılması.


ELT-535 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği - II

Dersin amacı öğrencilerin niceliksel araştırma yapabilmelerini sağlamaktır. Nicel araştırmalar ile ilgili temel kavramları öğrenip bu konuda farklı araştırma yöntemleri yapabileceklerdir.


ELT-536 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği - I

Dersin genel amacı öğrencilerin niteliksel araştırma yapabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca niteliksel araştırma yapabilmek için gerekli veri toplama ve analiz etme yolları konusunda temel bilgileri kavrayacaklardır.


ELT-541 Eleştirel Söylem

Eleştirel Söylem Çözümlemesi alanındaki kuramsal ve yöntemsel geleneklerin ele alınmasıyla başlayacak, daha sonra sözlü, yazılı ve görsel metinlerin bazı eleştirel yaklaşımlarla çözümlenmesine ağırlık verecektir. Eleştirel Söylem Çözümlemesi; sosyal ve güç ilişkilerinin, kimliklerin ve bilginin, dilin kullanımı ile sosyal ortamlarda yazılı, görsel ve sözlü metinler aracılığıyla nasıl oluşturulduklarını inceler. Eleştirel Söylem Çözümlemesi kuram ve yöntemlerinin tanıtılması, Eleştirel Söylem çözümlemesinin sözlü, yazılı ve görsel metinlerde uygulanması.


ELT-542 Yabancı Dil Eğitiminde Sosyal Duygusal Öğrenme

Bu ders öğrencilere yabancı dil eğitiminde sosyal duygusal öğrenme teorileri ve stratejileri hakkında bilgi verecektir.. Başlıca tartışma alanları arasında Sosyal Duygusal Öğrenme (SEL), SEL bileşenleri; öğrencilerin SEL ihtiyaçları ve araştırmanın dil öğretimi üzerindeki pedagojik etkileri vardır. Bu dersin temel amacı, öğretmen adaylarına sosyal ve duygusal öğrenmenin ne olduğunu ve kuramlarını anlatmak CASEL tarafından oluşturulan beş ana beceriyi, Öz farkındalık , öz yönetim, sosyal farkındalık, ilişki becerileri ve sorumlu karar verme, öğretmek  ve öğrendikleriyle kendi yöntemlerini geliştirmelerine ve sınıflarda uygulamalarına olanak sağlamaktır.


ELT-543 Yöntem Sonrası Dönemde Dil Öğrenimi ve Öğretimi

OSD-555 Afet Yönetimi

ELT-574 Öğrenme Teorileri ve ELT’ye Giriş

Bu ders öğretmen adaylarının yabancı dil öğrenme kuramlarını ve ingilizce yabancı dil öğretim yöntemlerini öğrenmelerine ve öğrendikleri yöntemler ile kendi yöntemlerini geliştirmelerine ve sınıflarda uygulamalarına olanak sağlayacak yöntemleri içermektedir. Bu dersin temel amacı, öğretmen adaylarınınl öğrenme kuramlarını ve bunları ingilizce yabanacı dil öğretim yöntemlerine transfer edebilmelerine olanak sağlamak ve öğrendikleri yöntemler ile kendi yöntemlerini geliştirmelerine ve sınıflarda uygulamalarını sağlamaktır.


ELT-575 Materyal Değerlendirme ve Uyarlama

Ders materyalleri tasarımı teori ve ilkeleri ve ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarının arasındaki ilişki; ders gereçlerinin seçimi ile ilgili format: öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan bütünce bazlı otantik, gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçler; dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması. Bu dersin amacı katılımcıların ders kitaplarını nasıl değerlendirebileceklerini ve amaçlarına en uygun ders kitabını nasıl seçeceklerini anlamalarını sağlamak; onları ders öğretim materyalleri geliştirebilecek becerilerle donatıp kendi dil öğretim koşullarına en uygun materyalleri geliştirebilmelerine yardımcı olmaktır.


ELT-576 SLA'da Bireysel Farklılıklar

Bu ders öğrencilere yabancı dil eğitiminde güncel konuları tanıtacak ve bunları bireysel öğrenci perspektifinden inceleyebilmelerini sağlayacaktır. Öğrencilerin bireysel bakış açılarının eleştirel yönlerinin ve öğrencilerin kendilerini çoklu perspektiflerden incelenmesi de dahil olmak üzere, dil öğreniminde öğrenci katkılarına özel dikkat gösterilecektir. Bu derste değinilecek olan diğer konular dil öğrenicisinin kimliği; dil öğrenenlerin bireyselliklerinin eleştirel bir analizi; dil öğreniminde duygusallık; ve dil öğretimi metodolojisinde öğrencilerin kendileri üzerindeki araştırmanın pedagojik etkileridir. Bu dersin amacı, yabancı dil eğitimindeki güncel konuları öğrencilere tanıtmak ve bu konuları bireysel öğrenci bakış açısıyla incelemeye yardımcı olmaktır. Dersin bir diğer amacı, öğrencilerin bireysel öğrenen farklılıklarının eleştirel yönlerinin ve öğrencilerin kendilerinin çoklu perspektiflerden incelenmesi de dahil olmak üzere öğrencilerin dil öğrenimine katkıları konusunda farkındalıklarını arttırmaktır.


ELT-577 ELT'de Güncel Konular

Bu ders yabancı dil öğretiminde metod-sonrası dönem ve bu dönemde ortaya çıkan güncel konuları ve dil öğretiminde sunulan yenilikçi kuramları ve öğretim yöntemlerini içermektedir. Bu dersin temel amacı, katılımcıların geleneksel yöntemler dönemini takiben gelişen metod-sonrası yaklaşımı ve prensiplerini tartışmak ve öğrencilerin öğrendikleri yöntemler ile kendi yöntemlerini geliştirmelerine ve sınıflarda uygulamalarına olanak sağlamaktır.


ELT-578 İkinci Dil Edinimi

ELT-580 21.Yüzyılda Dil Öğretimi

Bu ders yabancı dil öğretiminde metod-sonrası dönem ve bu dönemde ortaya çıkan güncel konuları ve dil öğretiminde sunulan yenilikçi kuramları ve öğretim yöntemlerini içermektedir. Bu dersin temel amacı, katılımcıların dil öğretiminde geleneksel yöntemlerin yanında yeni yaklaşımları tartışarak, kendi öğretim bağlamlarında öğrendiklerinin nasıl uygulanacağı konusunda eleştirel düşünmelerini sağlamaktır.


ELT-581 Dönem Projesi

İngilizce öğretimi alanından seçilmiş konuların sunumu ve tartışılması. Bir öğretim elemanı gözetiminde yapılan seminer çalışmalarında, öğrencinin bağımsız bir araştırma yaparak bu konuda deneyim kazanması ve konuyu anlatarak topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma konusunun saptanması, ikincil kaynakların araştırılması ve bunların çalışmada kullanılması, alan araştırması, elde edilen bilgiler ışığında taslak çalışmanın hazırlanması, gerekli düzeltmelerin yapılarak raporun rapor yazma kurallarına uygun bir şekilde tamamlanması ve son olarak raporun dinleyicilere sunulması ve tartışılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.


ELT-583 Uygulamalı Dilbilim ve ELT

ELT-584 Uygulamalı Dilbilim Çalışmaları

ELT-597 Tez

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.


ELT-598 Tez

Bu ders öğrencilerin tezlerini hazırlamalarına destek sağlamaktadır. İçeriğinde, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, tez yazım ilkelerinin anlatılması, problem alanının belirlenmesi, araştırma tekniklerinin seçimi, belirgin bir probleme odaklanmış tez önerisinin hazırlanması, araştırma modelinin kurgulanması, araştırmanın yapılması, tez yazımı ve sunumu konuları anlatılmaktadır.


Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu 

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

1. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

ELT 501

İngilizce Öğrenme Kuramları ve Öğretim Yöntemleri

-

X

-

-

X

-

X

-

X

 

ELT 503

Araştırma Yöntemleri - I

X

X

X

-

-

-

-

X

X

X

ELT 510

Seminer

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

1. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

ELT 502

Dil Becerilerinin Öğretimi

-

X

X

X

-

X

X

-

X

 

ELT 506

Araştırma Yöntemleri - II

X

X

X

-

-

-

-

1

X

X

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı / 8 
(3 seçmeli ve Tez hariç)

3

4

3

1

1

1

2

1

5

 

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

38%

50%

38%

13%

13%

13%

25%

13%

63%

38%

Seçmeli Dersler 

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

ELT 504

Alternatif Değerlendirme

X

X

X

-

-

-

-

-

X

 

ELT 505

Materyal Değerlendirme ve Uyarlama

-

X

-

X

-

-

X

-

X

 

ELT 507

Sınıf Yönetimi

-

-

-

-

-

-

X

-

X

 

ELT 508

Dil Bilimi

X

-

-

-

X

-

X

X

-

 

ELT 509

Mesleki Gelişim

-

X

-

-

-

-

X

-

X

 

ELT 511

İnsan Hakları ve Demokrasi

-

-

-

-

-

-

-

X

X

 

ELT 513

Dönem Projesi   

X

-

-

-

-

-

-

-

X

 

ELT 514

Çocuk Edebiyatı

-

-

-

X

-

X

-

X

-

 

ELT 516

Biçembilim ve Yazınsal Söylem Çözümlemesi

-

-

-

-

-

X

X

X

-

 

ELT 518

Mitoloji

-

-

-

-

-

X

X

X

-

 

ELT 519

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

-

-

-

X

X

-

X

-

X

x

ELT 520

Uygarlık Tarihi

-

-

-

-

-

-

X

X

-

 

ELT 522

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

-

X

X

X

X

-

X

-

X

 

ELT 524

Karşılaştırmalı Dünya Kültürleri 

-

-

X

 X 

X

-

-

X

-

 

ELT 526

Akademik Yazma

-

-

X

-

X

x

 

Program Çıktıları & Dersler İlişki Tablosu

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

1. Yıl, Birinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

ELT 501

İngilizce Öğrenme Kuramları ve Öğretim Yöntemleri

-

5

-

-

3

-

5

-

4

 

ELT 503

Araştırma Yöntemleri - I

5

5

5

-

-

-

-

3

4

5

ELT 510

Seminer

5

-

-

-

-

-

-

-

5

5

1. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

ELT 502

Dil Becerilerinin Öğretimi

-

5

3

5

-

3

4

-

5

 

ELT 506

Araştırma Yöntemleri - II

5

5

5

-

-

-

-

-

5

5

Program Çıktılarının Ağırlığı

15

20

13

5

3

3

9

3

23

15

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

ELT 504

Alternatif Değerlendirme

4

5

5

-

-

-

-

-

4

 

ELT 505

Materyal Değerlendirme ve Uyarlama 

-

5

-

5

-

-

4

-

4

 

ELT 507

Sınıf Yönetimi

-

-

-

-

-

-

5

-

4

 

ELT 508

Dil Bilimi

4

-

-

-

5

-

5

4

-

 

ELT 509

Mesleki Gelişim

-

3

-

-

-

-

5

-

5

 

ELT 511

İnsan Hakları ve Demokrasi

-

-

-

-

-

-

-

3

5

 

ELT 513

Dönem Projesi

5

-

-

-

-

-

-

-

5

 

ELT 514

Çocuk Edebiyatı

-

-

-

4

-

5

-

5

-

 

ELT 516

Biçembilim ve Yazınsal Söylem Çözümlemesi

-

-

-

-

-

5

4

4

-

 

ELT 518

Mitoloji

-

-

-

-

-

4

5

5

-

 

ELT 519

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

-

-

-

4

5

-

4

-

4

3

ELT 520

Uygarlık Tarihi   

-

-

-

-

-

-

5

5

-

 

ELT 522

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

-

4

3

4

2

-

5

-

5

 

ELT 524

Karşılaştırmalı Dünya Kültürleri 

-

-

4

4

4

-

-

4

-

 

ELT 526

Akademik Yazma

3

 - 

-

-

5

-

-

5

4

 

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSLER

ZORUNLU DERSLER

1. Yıl, Birinci Dönem

Kod

Dersin Adı

1. Yıl, Birinci Dönem

PÇ1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

ELT 501

İngilizce Öğrenme Kuramları ve Öğretim Yöntemleri

-

X

-

-

X

-

X

-

X

 

ELT 503

Araştırma Yöntemleri - I

X

X

X

-

-

-

-

X

X

X

ELT 510

Seminer

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

1. Yıl, İkinci Dönem

 

ELT 502

Dil Becerilerinin Öğretimi

-

X

X

X

-

X

X

-

X

 

ELT 506

Araştırma Yöntemleri - II

X

X

X

-

-

-

-

1

X

X

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı / 8 
(3 seçmeli ve Tez hariç)

3

4

3

1

1

1

2

1

5

 

 

SEÇMELİ DERSLER

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

 

ELT 504

Alternatif Değerlendirme

X

X

X

-

-

-

-

-

X

 

 

ELT 505

Materyal Değerlendirme ve Uyarlama

-

X

-

X

-

-

X

-

X

 

 

ELT 507

Sınıf Yönetimi

-

-

-

-

-

-

X

-

X

 

 

ELT 508

Dil Bilimi

X

-

-

-

X

-

X

X

-

 

 

ELT 509

Mesleki Gelişim

-

X

-

-

-

-

X

-

X

 

 

ELT 511

İnsan Hakları ve Demokrasi

-

-

-

-

-

-

-

X

X

 

 

ELT 513

Dönem Projesi   

X

-

-

-

-

-

-

-

X

 

 

ELT 514

Çocuk Edebiyatı

-

-

-

X

-

X

-

X

-

 

ELT 516

Biçembilim ve Yazınsal Söylem Çözümlemesi

-

-

-

-

-

X

X

X

-

 

ELT 518

Mitoloji

-

-

-

-

-

X

X

X

-

 

ELT 519

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

-

-

-

X

X

-

X

-

X

X

ELT 520

Uygarlık Tarihi

-

-

-

-

-

-

X

X

-

 

 

ELT 522

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

-

X

X

X

X

-

X

-

X

 

 

ELT 524

Karşılaştırmalı Dünya Kültürleri 

-

-

X

 X 

X

-

-

X

-

 

 

ELT 526

Akademik Yazma

-

-

X

-

X

X

 

 

PROGRAM ÇIKTILARI & DERSLER İLİŞKİ TABLOSU

ZORUNLU DERSLER

1. Yıl, İkinci Dönem

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

Kod

Dersin Adı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

ELT 501

İngilizce Öğrenme Kuramları ve Öğretim Yöntemleri

-

5

-

-

3

-

5

-

4

 

ELT 503

Araştırma Yöntemleri - I

5

5

5

-

-

-

-

3

4

5

ELT 510

Seminer

5

-

-

-

-

-

-

-

5

5

1. Yıl, İkinci Dönem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

ELT 502

Dil Becerilerinin Öğretimi

-

5

3

5

-

3

4

-

5

 

ELT 506

Araştırma Yöntemleri - II

5

5

5

-

-

-

-

-

5

5

Program Çıktılarının Ağırlığı

15

20

13

5

3

3

9

3

23

15

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

SEÇMELİ DERSLER

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

ELT 504

Alternatif Değerlendirme

4

5

5

-

-

-

-

-

4

 

ELT 505

Materyal Değerlendirme ve Uyarlama 

-

5

-

5

-

-

4

-

4

 

ELT 507

Sınıf Yönetimi

-

-

-

-

-

-

5

-

4

 

ELT 508

Dil Bilimi

4

-

-

-

5

-

5

4

-

 

ELT 509

Mesleki Gelişim

-

3

-

-

-

-

5

-

5

 

ELT 511

İnsan Hakları ve Demokrasi

-

-

-

-

-

-

-

3

5

 

ELT 513

Dönem Projesi

5

-

-

-

-

-

-

-

5

 

ELT 514

Çocuk Edebiyatı

-

-

-

4

-

5

-

5

-

 

ELT 516

Biçembilim ve Yazınsal Söylem Çözümlemesi

-

-

-

-

-

5

4

4

-

 

ELT 518

Mitoloji

-

-

-

-

-

4

5

5

-

 

ELT 519

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

-

-

-

4

5

-

4

-

4

3

ELT 520

Uygarlık Tarihi   

-

-

-

-

-

-

5

5

-

 

ELT 522

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

-

4

3

4

2

-

5

-

5

 

ELT 524

Karşılaştırmalı Dünya Kültürleri 

-

-

4

4

4

-

-

4

-

 

ELT 526

Akademik Yazma

3

 - 

-

-

5

-

-

5

4

                         

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

 

İngiliz Dili Eğitimi Programı Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

BİLGİ

 

Kuramsal & Olgusal

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine

sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

5. Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.

2-Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

BECERİLER

 

 

 

Bilişsel ve Uygulamalı

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

2. Yabancı dilin öğretilmesinde kullanılan değişik yöntem ve teknikleri değerlendirir.

 

4. Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.

2-Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

3-Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

1. Eğitim Bilimlerinin değişik alanlarında araştırma yapar.

 

 

 

3. Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.

 

 

 

6. Edebi ve edebi olmayan metinlerdeki dil kullanımını çözümler.

 

 

 

7. Öğretmenlik sanatına ve iletişimde dilin gücünü ve önemini değerlendirir.

 

 

8. Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.

 

 

 

9. Eğitim uygulamalarında meslek etiğine önem verir.

 

 

 

10. Yaptiği araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.

2-Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

3-Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

2-Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

3- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

4-Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

5-Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3-Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

4-Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

5-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ELT-504 Dil Becerilerinin Öğretimi 3-0-3 08
ELT-505 İngilizce Öğrenme Kuramları ve Öğretim Yöntemleri 3-0-3 08
ELT-540 Seminer / Dönem Projesi 0-0-0 07
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ELT-535 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği - II 3-0-3 08
ELT-577 ELT'de Güncel Konular 3-0-3 08
ELT-597 Tez 0-0-0 30
ELT-598 Tez 0-0-0 30
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ELT-501 Araştırma Yöntemleri - I 3-0-3 08
ELT-512 Araştırma Yöntemleri - II 3-0-3 08
ELT-536 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği - I 3-0-3 08
ELT-543 Yöntem Sonrası Dönemde Dil Öğrenimi ve Öğretimi 3-0-3 08
ELT-574 Öğrenme Teorileri ve ELT’ye Giriş 2-0-2 08
ELT-540 Seminer / Dönem Projesi 3-0-3 07
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ELT-500 Seçmeli 2 3-0-3 07
ELT-508 Seçmeli 1 3-0-3 07
ELT-520 Seçmeli 3 3-0-3 07
OSD-554 Ortak Seçmeli Ders 3-0-3 08