Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

ÖDÜNÇ VERME

 

Çağ Üniversitesi mensubu olan herkes kütüphaneye üye olmak kaydıyla Çağ Üniversitesi Yönergede belirtilen esaslar dahilinde kaynak ödünç alabilmektedir.

ÖDÜNÇ VERME-İADE KURALLARI

Kullanıcı

Kitap

Ciltli Dergi

CD - DVD

Audio – Video Kaset

Adet

Süre (gün)

Adet

Süre (gün)

Adet

Süre (gün)

Adet

Süre (gün)

Akademik Personel

10

60

1

15

10

15

1

15

Öğrenci

4

20

-

-

2

7

1

7

Yüksek Lisans  -Doktora Öğrencileri

5

30

-

-

2

7

1

7

İdari Personel

4

20

-

-

2

7

1

7

Ödünç verme ve iade işlemlerinde uyulması gereken kurallar şunlardır :

  1. İşlem yapılmadan hiçbir kütüphane materyali ödünç verilmez.
  2. Zamanında iade edilmeyen materyaller için  gecikme cezası günlük 1.00 TL dir.
  3. Genel koleksiyonda yer alan kitaplar, başka bir kullanıcı tarafından istenmediği takdirde 1 kez uzatılabilir.
  4. Kütüphaneden ödünç alınan herhangi bir materyal zamanında iade edilmeyip, üzerinden bir aydan fazla zaman geçerse kayıp işlemi yapılır.
  5. Kitap, ciltli dergi veya kitap dışı materyalin kaybedilmesi halinde, okuyucu o günkü Merkez Bankası’nca ilan edilen kur üzerinden hesaplanan fiyata %50 ilave edilerek bulunan değeri ve kaybı bildirme tarihine kadar biriken gecikme cezasını da birlikte öder.