Sosyal Bilimler Enstitüsü

Örnek Olay 1: Risklerin Azaltılması. Kişiler ya da firmalar, verilen herhangi bir iktisadi kararla ilgili olarak oluşan riskleri kabul etmeyebilirler. Çünkü riski azaltacak yöntemler vardır. Bunların iki tanesi derslerde örnek olay olarak ele alınmaktadır. Örneğin, verilen bazı kararların sonuçlarının daha net ve doğru olması için daha fazla bilgi sahibi olmak gibi. Örneğin sigorta yaptırmak gibi. Bu yöntemlerin temel amacı, daha fazla bilginin daha az bilgiye göre riski ne kadar azalttığının hesaplanmasını sağlamak ya da sigortanın olmamasının sigortanın olması durumu ile oluşacak kaybın karşılaştırılmasını sağlamaktır. Böylece beklenen değerin maksimum olması yolunda adım atılmış olur.  

 

Örnek Olay 2: Gerçek Zamanlı Fiyatlama. Bu yöntem, elektrik üretimi gibi, aşırı kapasite sorunu olan ve kuruluş maliyetlerinin yüksek olduğu sektörlerde kullanılmaktadır. Bu sektörlerde, üst limite ulaşıncaya kadar üretim oldukça ucuzdur, ancak, üst seviyeden sonra üretim yapmak teorik olarak mümkün değildir. Dolayısı ile, talebin tepe noktasına ulaştığı zaman kapasiteyi düşürmenin yolunu bulmak iktisaden anlamlı olacaktır. Bunu yapmanın bir yolu “gerçek zamanlı fiyatlama” yöntemidir. Bu yöntemde, büyük sanayi firmalarının oluşturduğu bir ölçüm yöntemi ile elektrik fiyatının dakika dakika değişmesi sağlanmaktadır.

 

Örnek Olay 3:  Dijital Pazarlama Yöntemlerinin Kullanımı.  Dijital pazarlama yöntemlerinin hızlı gelişim göstermesi düşünsel ve operasyonel süreçte pazarlama yöntemlerini değiştirmektedir. Bu yöntemi yapay zeka ile bir araya getirmekle pazarlamada verimlilik artacak, marka yönetimi, pazar araştırmaları, pazarlama iletişiminde büyük değişikliklere yol açacaktır.