Yönetim Kurulu

Rektör

Prof. Dr.Ünal AY

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yücel ERTEKİN

İkt.id.Bil.Fak. Dekanı

Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN

Fen Edebiyat Fak. Dekanı

Prof. Dr. Deniz Aynur GÜLER

 

Üye

Prof. Dr. Sevin Alil ARSLAN

 

Üye

Prof. Dr. Faruk ANDAÇ

 

Üye

Prof. Dr. Ali Engin OBA